نگرانی وزارت مهاجرین از وضعیت بد پناهجویان افغان در اروپا

  • انتشار: ۲۹ ثور ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 13016

وزارت مهاجرین وضیعت افغان ها را در مقدوینه، صربستان و یونان نگران کننده خوانده و مخالف تفاهم نامه ۲۰ مارچ اتحادیه اروپا با ترکیه است.

وزارت عودت مهاجرین می گوید که قرار است هفته آینده در نشست جهانی بروکسل که نماینده هایی از کشورمان در آن حضور دارد در مورد وضعیت پناهجویان افغان در اروپا بحث و گفتگو نماید.

حکومت افغانستان در نشست بروکسل با کشور های اروپایی تفاهمنامه ای را امضا می کند که پناهجویان افغان در این کشور ها از حمایت حقوقی برخوردار شوند.

اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید،  ” دولت افغانستان تلاش دارد که در تفاهم با کشورهای میزبان بتواند چتری را ایجاد نماید تا زیر پوشش این چتر هیچ افغان متضرر نشود و حمایت حقوقی صورت گیرد و افغان هایکه برمی گردند حتا زمینه های شغلی برایشان مساعد شود”.

در همین حال برخی از اعضای شورای ملی نقش حکومت در حل مشکلات پناهجویان را با اهمیت می داند.

به اساس ارقام وزارت عودت مهاجرین درسال گذشته ۲۵۰ هزار نفر به کشور های اروپایی پناهنده شده اند. که تا کنون ۸۱۹ نفر آن به کشور به گونه دوطلبانه برگشت کرده و حدود دو هزار نفر دیگر درخواست برگشت دوباره به کشور را کرده اند.