نگرانی زن ها از جای خالی شوهرانشان در کابینه!

  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 2594

8 صبح نوشت:

ملت سر در مشت افغانستان تا یک دقیقه پیش از پخش مراسم معرفی کابینه از تلویزیون، فقط یک نگرانی داشتند؛ معرفی نشدن کابینه. یکی تعداد روزهای حکومت جدید را با تسبیح حساب می‌کرد و دیگری ساعات این حکومت را با ماشین حساب ساینسی. دولت جدید خواست این نگرانی مردم افغانستان را از بین ببرد؛ اما به‌نظر می‌رسد که دچار اشتباه محاسبه شد. کابینه جدید یک نگرانی مردم افغانستان را از بین برد و در برابرش برای هر فرد چندین نگرانی هدیه داد.

بعد از نشر فهرست جدید نامزدوزیران، هر فرد این مملکت فهرست را در برابرش گذاشته و از دید خانوادگی، همسایگی، قومی، صنفی، ولایتی، حزبی و سمتی تحلیل و تجزیه می‌کند. یکی نگران است که در کابینه جدید یک نفر نجار نیست که برای ملت چارچوب بسازد. دیگری نگران نبود یک نفر تگابی در جمع وزرای امنیتی است.

بعضی‌ها هم شکایت دارند که رییس‌جمهور وزارت‌خانه‌های کلیدی را به کسانی داده است که در تمام عمر خود یک بار هم با کلید و قفل سروکار نداشته. زن‌ها که همه ناراض‌اند. هر کدام توقع داشتند که شوهرشان و یا در نهایت بی‌مهری رییس‌جمهور، «ایورش» باید به یک پست خوب معرفی می‌شد. خلاصه مردم هرچه حساب و کتاب می‌کنند، کابینه جدید را برای حل مشکلات کنونی کشور مفید نمی‌دانند.

چون هیچ راهی برای تشکیل یک کابینه خوب که همه مردم افغانستان از آن راضی باشد وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنیم که رییس‌جمهور همان کابینه‌ا‌ی را که خودش در مشاورت با مخالفین سیاسی خود در غیاب مردم افغانستان تشکیل داده بود معرفی کند. همان کابینه را می‌گویم که قرار بود وزیر زراعتش همان طالبی باشد که در جریان عمل عهو عهو (صدای سرفه) با یک گاو در ولایت بدخشان دستگیر گردید. این طوری شاید یک کابینه مسلکی داشته باشیم و مردم افغانستان دیگر نق نزنند.