نوجوان مخترع بامیانی اینبار دستگاهی ساخته که از امواج رادیویی برق تولید می کند

  • انتشار: ۳ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 17247

یک پسر نوجوان بامیانی در ابتکار تازه، دستگاهی ساخته است که از امواج سرگردان رادیویی انرژی برق تولید می‌کند. او می‌گوید، توسط این دستگاه کوچک‌اش می‌تواند 3.5 ولت برق تولید کند.

این جوان مبتکر بامیانی حسین‌داد نام دارد و دانش‌آموز صنف یازدهم مکتب است. او پنج‌سال است که دست به اختراعاتی زده و تا کنون توانسته هواپیمای بدون‌ سرنشین، موشک و اسکواتور بسازد.

به گزارش سلام وطن دار؛ هواپیمای ساختۀ دست او حدود 12 کیلومتر پرواز می‌کند و قابل کنترل است.

حسین‌داد می‌گوید، برای ساخت دستگاه کوچک‌اش حدود یک‌ونیم هفته کار کرده و تلاش کرده است تا در این نوآوری‌اش از میان هزاران منبع برای تولید انرژي، فقط از امواجي کار گیرد که آزادبودن آن‌ها در فضا ضرر زیادی به صحت انسان‌ها دارد.

این مخترع نوجوان بامیانی می‌گوید، هدف او ساخت دستگاه بزرگ‌تر از این بوده، اما نیازمندی‌های او در بامیان و حتا برخی‌هایش در افغانستان در دسترس نیست.

او می‌افزاید که تلاش دارد تا روزی نور برق را به تمام خانه‌های مردم افغانستان برساند.

حسین‌داد از بررسی‌‌های تازه‌اش که در بارۀ شناسایی منابع انرژی انجام داده است می‌گوید: « منابع زیادی به ویژه انرژی گرمایی زمین در بامیان فروان است و قرن‌هاست که از آن استفاده نشده است.» او می‌افزاید که اگر از این انرژی‌ها کار گرفته شود، توان تأمین برق تمامی بامیان را دارد.

حسین‌داد از برنامه‌های تازه‌اش می‌گوید، او تلاش دارد تا برای مشکل بی‌برقی در کشور نکتۀ پایان بگذارد و راهی را جستجو کند که افغانستان دیگر نیازمند کشورهای دیگر نباشد.

این مخترع نوجوان بامیانی از حکومت می‎‌خواهد که زمینه را برای جوانان مانند او فراهم سازد تا بتوانند با استفاده از ذهن خلاق‌شان در بخش‌های گونه‌گونی اختراعاتی داشته باشند.