نهاد های جامعه مدنی افغانستان: نیمی از تعهدات حکومت عملی نشده است

  • انتشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17930

نهادهای جامعه مدنی افغانستان با بررسی تعهدات دولت وحدت ملی این کشور اعلام کردند که نیمی از تعهدات آنها به دلایل مختلف عملی نشده و عدم هماهنگی در سطح رهبری بزرگترین مشکل دولت است.

نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز (شنبه) با برگزاری نشستی تحت عنوان «گزارش ملی نهادهای جامعه»، درباره تعهدات دولت وحدت ملی اعلام کردند که عدم هماهنگی در سطح رهبری، ناامنی و نبود اراده سیاسی از دلایل اصلی عملی نشدن تعهدات دولت وحدت ملی افغانستان است.

حمیراثاقب مسئول خبرگزاری زنان افغانستان در این نشست گفت که استخراج غیرقانونی معادن، نبود نظام بررسی مرکزی، نبود حکومت داری خوب، حضور فرماندهان غیرقانونی محلی و مدیریت ناسالم، چالش های مهم دولت وحدت ملی است.

وی افزود که اگرچه برخی از تعهدات دولت افغانستان بین 20 تا 50 درصد عملی نشده است، اما در برخی مواد دستاورد های خوبی هم وجود دارد.

فوزیه کوفی نماینده مجلس، دولت را متهم کرد که با نهادهای جامعه مدنی برخورد سیاسی می کند و تنها با نهادهائی که خواسته های سیاسی دولت را برآورده می کند، مشورت انجام می دهد.

وی همچنین گفت که نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز تنها در چند شهر بزرگ محصور مانده و نتوانسته فعالیت های خود را در سراسر کشور گسترش دهد و همین مساله، عامل ناکامی این نهادها شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد «نهادهای جامعه مدنی در برخی موارد در پایتخت به عنوان ابزار فشار بر دولت و مجلس باعث شده است که نظرات آنها شنیده شود و در باره طرح و تصویب قوانین موثر بوده است.»

نهادهای جامعه مدنی افغانستان اعلام کردند که همچنان بر نظارت و بررسی خود از عملکرد دولت وحدت ملی و تعهدات انتخاباتی این دولت به مردم افغانستان ادامه خواهند داد.