نمایندگان پیشین پارلمان، سلاح و امکانات دولتی خود را تحویل نمی دهند

  • انتشار: ۲۸ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 64411

دبیرخانه پارلمان می گوید که نزدیک به ۱۲۰ نفر از نمایندگان سابق پارلمان هنوز امکانات دولتی و سلاح‌های خود را تحویل نداده‌اند.

 بر اساس قانون اساسی با پایان یافتن وظایف رسمی‌ باید موتر و سایر امکانات دولتی را به نهادهای مربوطه تحویل دهند.

رحیم‌الله غالب، معاون سیاسی و اداری دبیرخانه پارلمان گفت با وجود اینکه نامه رسمی در این مورد به نهادهای امنیتی فرستاده شده اما این نهادهاتاکنون اقدامی نکرده‌اند.

به گفته وی، تنها ۸ نفر از نمایندگان سلاح‌های دولتی خود را به شورای ملی تسلیم کردند و بطور رسمی از نهادهای امنیتی درخواست کردیم به این موضوع رسیدگی کنند.

شمار بسیاری از مقامات سابق مانند وزرا، والی‌ها و سایر مأمورین ارشد در حالی که پست دولتی ندارند اما از موترهای زرهی و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.