نمایندگان مجلس بودجه مالی سال 1397 را تصویب کردند

  • انتشار: ۲۷ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 35702

نمایندگان مجلس امروز بودجه پیشنهادی حکومت را برای سال مالی 1397 تایید کردند. پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بودند که این بودجه را به دلیل نامتوازن بودن و ناعادلانه بودن تصویب نمی کند.

پارلمان بودجه سال مالی ۱۳۹۶ را تصویب کرد. مقدار این بودجه نزدیک به ۳۸۰ میلیارد افغانی ( بیش از پنج و نیم میلیارد دالر) است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست عمومی مجلس گفت که تصویب این بودجه به اعتبار آن می‌افزاید.

پس از تعدیل سند بودجه، تنها ۱۷ میلیارد افغانی در بوجه‌ی توسعه‌یی سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. پیشتر مجلس نمایندگان مسوده سند بودجه را بنا به ۱۲ دلیل رد کرده بود. نامتوازن بودن بودجه‌ی توسعه‌یی یکی از دلایل عمده‌ی نمایندگان برای رد سند بودجه بود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز یکشنبه (۲۴ جدی) با رئیس و نمایندگان کمیسیون‌های هجده‌گانه مجلس در مورد مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ گفتگو کرده بود.

وزارت مالیه بعد از آن نشست با نشر خبرنامه‌ای گفت که مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال ۱۳۹۷ با یک سلسله تغییرات مثبت بعد از شمولیت نظریات و پیشنهادات وکلا در جلسات عمومی، مجالس متعدد کمیسیون های هجده گانه و نشست کمیتۀ رؤسا با تیم تخنیکی وزارت مالیه ترتیب شده است.

شماری از نمایندگان اما برخورد مسئولان حکومت با نمایندگان را نکوهش کردند و آن را مخالف اصول و اخلاق دانستند. آنان گفتند که حکومت با تحکم می‌خواهد بودجه را به تصویب برساند.

وزیر مالیه و نمایندگان این وزارت، طی یک ماه گذشته چندین نشست با اعضا و کمیسیون‌های شورای ملی برگزار کرده است تا رضایت اعضای شورای ملی را کسب کنند.

مجموع بودجه سال 97 خورشیدی 357.6 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن به مصارف عادی و 90 میلیارد افغانی دیگر به بخش انکشافی اختصاص یافته است.

گفتنی است که بیش از 54 درصد بودجه سال مالی 97، از کمک‌ها خارجی تمویل می‌شود و بقیه آن از عواید داخلی کشور به دست می‌آید.