نمایش بزرگی از طریق دیوارهای بتنی و موترهای زرهی!

  • انتشار: ۸ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 2313

داکتر امان الله فصیحی(مشاور معاون دوم رئیس جمهور) نوشت:

عالی جنابان معظم که قدرت و بزرگی خود را از طریق بند نمودن سرگ، کوجه های اطراف خانه تان و وسوار شدن موترهای زره به رخ مردم غریب و بیچاره این دیار می کشید، پیشنهاد می کنم که کل اطراف کابل را حصار بکشید تا هم خود تان ببشتر در امان باشید و هم مردم بیچاره هر روز قربانی حملات انتحاری نشود.

از این طریق قدرت تان هم بشتر نمایان می شود. شاید دیگر انتحاری هم نتواند وارد کابل شود تا خواب راحت و ناز شما را پرشان نماید و به نشانه های هویت شماها تعرض نماید.

ناگفته نماند که شخصیت سازی از طریق بند نمودن سرگ ها و گوچه ها را مارکس از خدا بیخبر از خود بیگانی نام نهاده بود.

با این بیان که انسان های تهی از باطن و دست خالی تلاش می نماید که از طریق ظاهر گرایی و تجمل گرایی های بی مورد شخصیت خود را مهم جلوه دهد؛ همانگونه که در دنیای مدرن با مصرف کالاهای تجملی این کار صورت می گیرد. در حالیکه شخصیت واقعی در این است که ابعاد وجودی انسان به صورت درست رشد نماید.

مقامات بزرگوار اینکونه کارها نه تنها قدرت و بزرگی شما را در میان مردم زیاد نمی کند بلکه بین شما و مردم فاصله بتنی ایجاد می نماید. لذا به جای محصور نمودن خود در پشت درهای بتنی و زرهی بیایید برای این مردم صادقانه کار کنید تا در قلب مردم جای بگیرد و مردم از شما محافظت نماید و از این زندان ها آزاد شوید. این که پول این کارها از کجا تآمین می شود بماند برای نقد و نظر شما عزیزان!