نصیر احمد درانی به عنوان نامزد وزیر وزارت زراعت و مالداری معرفی شد

  • انتشار: ۱ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 30893
نصیراحمد-درانی

نصیر احمد درانی وزیر سابق احیا و انکشاف دهات به عنوان نامزد وزیر وزارت رزراعت و مالداری و آبیاری به جای اسدالله ضمیر معرفی شده است، همچنین مجیب الرحمان کریمی به حیث نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات معرفی شده است.

ریاست جمهوری چهره‌های جدید را برای وزارت‌های زراعت، مالداری و آبیاری و احیا و انکشاف دهات افغانستان معرفی کرده‌است.

دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است، رئیس جمهور اشرف غنی با صدور حکمی نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را به حیث نامزد وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و مجیب الرحمان کریمی را به حیث سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات معرفی کرده‌است.

وی افزود: مجیب الرحمان کریمی به حیث نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات و نصیراحمد درانی بحیث نامزد وزارت زراعت، مالداری و آبیاری معرفی شده‌‎اند، حرف طبیعی است که پس از نامزدی امور را بحیث سرپرست پیش خواهند برد تا زمانی که از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرند.”

آقای مینه پال گفت، این کار به اساس اصل تغییر و تبدیل در ادارات صورت گرفته است.