نصیراحمد فقیری رییس شورای ولایتی غزنی معرفی شد

  • انتشار: ۱۰ میزان ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 48297

به گزارش خبرگزاری اطلس، با باطل و فاقد اعتبار ثابت شدن اسناد تحصیلی لیسانس لطیفه اکبری، رییس پیشین شورای ولایتی غزنی، ریاست این شورا به نصیراحمد فقیری رسیده است.

بر اساس یک مکتوب ریاست ارگان‌های محلی در این مورد، خانم اکبری و آقای فقیری سال گذشته در نتیجه انتخابات ریاست شورای ولایتی غزنی، به نتیجه برابر دست یافتند، که پس از برابر اعلام شدن درجه تحصیلی این دو،لطیفه اکبری بنابر داشتن تجربه بیشتر، به عنوان رییس شورای ولایتی غزنی معرفی شد.

به نقل از خبرنامه؛ پس از اعتراض آقای فقیری به سند تحصیلی وی، در نهایت کمیته تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی به ریاست نجیب‌الله خواجه عمری، پس از بررسی‌های انجام شده، فیصله کرد که سند صادر شده فراغت خانم لطیفه اکبری، به نسبت عدم تکمیل دروس تحصیلی، قانونی نبوده، باطل و فاقد اعتبار می‌باشد.

زبا توجه به این مسأله، ریاست ارگان‌های محل نصیراحمد فقیری را به عنوان رییس شورای ولایتی غزنی معرفی کرده است.