نشست سام امروز در کابل برگزار می شود

  • انتشار: ۱۲ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 31428

قرار است امروز (چهارشنبه ۱۲ میزان) سومین نشست مقام های ارشد سام که متشکل از 50 کشور سازمان بین المللی است، در کابل برگزار شود .

در این نشست مقام های ارشد ۵۰ کشور و سازمان های جهانی اشتراک کرده و در مورد عملکرد حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته رایزنی می کنند .

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته است “قرار است نشست مقامات ارشد امروز و فردا در کابل برگزار شود. در این نشست ۴۰ کشور و سازمان جهانی اشتراک می کنند. حکومت افغانستان راهبرد مبارزه با فساد اداری را پیشکش می کند و در پهلوی آن از جامعه جهانی می خواهیم کمک های شان را مطابق به اولویت عیار کنند . “

سفارت امریکا در کابل تقرر افراد شایسته در کرسی های کلیدی و چگونگی مبارزه با فساد را در حکومت نیاز جدی دانسته و نشست سام را یک فرصت دیگر به افغانستان خواند.

هوگو لارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل گفت:” نشست سام یک فرصت را برای دنبال کردن تعهدات مهم اصلاحی که در بروکسل شده است فراهم می کند ، این تعهدات گام های مهم برای آوردن اصلاحات در ساحات حکومت داری و اصلاحات اقتصادی برای ایجاد یک افغانستان با ثبات است”

نشست سام یا مقام های ارشد کشور های کمک کننده به هدف ارزیابی از کارکرد و تعهدات افغانستان در حالی در کابل برگزار خواهد شد که هنوز هم انتقاد از چگونگی مبارزه با فساد و اصلاحات در نظام در کشور پا برجا گفته می شود.