نسل جوان و آگاهی

  • انتشار: ۹ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اجتماعی دیدگاه
  • شناسه مطلب: 90566

آگاهی عنصر مهم در تحولات اجتماعی به شمار می رود. نسل جوان آگاه می توانند مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی را تغییر دهند. در افغانستان اما تا کنون از نسل جوان به عنوان ابزار رسیدن به قدرت و سیاست استفاده شده و بازیگران تصادفی و برخواسته از دوران جنگ و بستر خشونت اجازه نداده اند تا این نسل پر انرژی و تحول خواه، صاحب آدرس مشخص شوند. همواره نسل جوان ما در جزیره های قدرت قومی هضم شده و نتوانسته اند به عنوان عنصر آگاهی بخش مسیر جدید را در سیر تطور تاریخی کشور بگشایند و وارد تعامل با جهان مدرن و کنشگران عرصه سیاسی شوند. تجربه من از کار فرهنگی و علمی با این نسل تا کنون مثبت بوده و امیدوارم روزی فرا رسد تا با همیاری نسل جوان افغانستان بتوانیم حضور این نسل را در عرصه های کلان مدیریتی تثبیت و توسعه دهیم.

مهم ترین رسالت متولیان دولت حمایت از این نسل است تا بتوانند نقش کلیدی خود را در توسعه و نوسازی کشور ایفا کنند و به تدریج به آدرس همگرایی، وفاق و اصلاحات ساختاری در عرصه های سیاسی و اجتماعی بدل شوند.

دکتر عبدالطیف نظری