نجیب فهیم به عنوان “وزیر امور حوادث” به کارمندان این وزارت معرفی شد

  • انتشار: ۵ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 38671

به گزارش خبرگزاری اطلس، به نقل از دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری «استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر روز شنبه نجیب آقا فهیم را که به تازگی به سمت وزیر دولت در امور رسيدگى به حوادث منسوب شده است” را، به مسؤلان و کارمندان آن وزارت معرفی کرد».

در ادامه این بیانیه آمده است “معاون رئیس جمهور با اشاره به وضعیت اقلیمی کشور و حوادث طبیعی که هراز گاهی اتفاق می افتد افزود که این وضعیت از حکومت افغانستان و به خصوص ادارات مسئول می طلبد که در امر مقابله با حوادث احتمالی و رسیدگی به آسیب دیدگان، همیشه در حالت آماده باشند.

وی با اشاره به مسؤلیت اين اداره منحیث یک اداره که با آسیب دیدگان حوادث طبیعی در کل کشور سروکار دارد، نقش این اداره را در پاسخگویی به آسیب دیدگان حوادث، مهم و حیاتی عنوان کرد.

آقای دانش، نجیب آقا فهیم را یک مدیر لایق و شخص فعال خوانده گفت که وی در ادارات مختلف دولتی کار کرده و از توانمندی خوب علمی نیز برخوردار است.

در این مراسم آقای فهیم با اظهار تعهد به اینکه تلاش می کند مسؤلیت خویش را به حیث وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث به درستی انجام دهد، ایجاد هماهنگی با دیگر ادارات دولتی را مهم خوانده و ابراز امید کرد که هیأت رهبری حکومت از این اداره به صورت جدی حمایت کند.

گفتنی است که پیش از این آقای فهیم در یکی از بخش های وزارت امور خارجه ایفای وظیفه می کرد.