ناقوس خطر از چیست ؟!

  • انتشار: ۳۰ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 74839

موضوع اسلام خواهی وتطبیق شریعت بسیار واضح و روشن است، اما در کش قوس این موضوع چهره های پنهان عریان شد ، دین گریزان ودین ستیزان فرصت طلبانه علیه اسلام و مقدسات تازیدند و دنباله روان شکم پرور نیز معلوم الحال بر ضد اسلام گام گذاشتند، درحالی خشم ها بروز کرد و عقده ها ترقید که ما شاهد فاجعه های تکان دهنده و شرم آوری در کشورمان عمدتاً توسط خارجی ها و مزدوران شان اجرا شد، به اندازه داعیه تطبیق شریعت غوغا بر پانکرد و هیچ مدعی دیموکراسی ، حقوق بشر و مدنی ها به میدان نیامدند بر گوش های خود پنبه تخته نمودند.

بیایید یک مرور کوتاه نماییم: مادر بم امتحان شد، توسط سگ شکم زنان بار دار پاره شد، عروسی ها به بم باران به خون رنگین شد، جورنالستان مرد وزن ، بادگروالان مورد تجاوز قرار گرفت، زنان به وسیله تن فروشی به دستگاه حاکم وکیل شدند، دارایی و سرمایه ملی تاراج شد، طفل ها اختطاف و کشته شدند، مرض ایدز شایع یافت، معتادین میلیونی شد، استقلال مان زیر صفر و حاکمیت وسرنویشت مان به دست دومامورچشم کبود سفارت قرارگرفت، مرض نفاق فراگیرشد، جامعه به بم وباروت بسته شده ، کشتارهای جمعی صورت گرفت ، بیش ۱۰۰هزار جوان در بیابان ها وخیابان ها به گلوله بسته شد، رشوت، قمار، سود، فحشاء، تعصب، رهزنی، اختلاس، ترور، انفجار، تخریب به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی نهادینه شد، تقلب در انتخابات به فرهنگ خبیثه مبدل شد، افغانستان درفساد ، درشراب ، فقر ، مواد مخدر ، بدامنی مقام اول را در سطح جهان از آن خود ساخت ، حیثیت و جایگاه یک کشور نزد جهان به دهکده مستعمره عوض شد، درتمام نیازها به کشور وارداتی و مصرف تغییر نمود، ما امروز باسرازیر شدن ۱۰۵میلیارد دالر هنوز شفاخانه معیاری نداریم مریض های مان در پشت سفارت هند و پاکستان صف کشیده است، سرک معیاری نداریم برق مان از بیرون وارد می شود، تیل وگازمان از بیرون می آید طلا و جواهرات مان به برون قاچاق می شود و… دردا و دریغ دیگر وجود دارد دین ستیزان ودین گریزان تمام هم و غم خودرا متمرکز ساخته اند شریعت چرا جاری شود ؟

حجاب چرا باشد و تبلیغ دین چرا صورت می گیرد؟ وملا ها چرا این طرف وآن طرف حرف دین را سر می دهند و مردم را به دین مداری و شریعت پسندی دعوت می دهند ، آینده مملکت به کجاخواهد رفت ومهار کشور به دست دلقک های استعمار به کجا می رسد؟!.

مولوی حبیب الله حسام