نافرمانی مدنی با ندادن بل های برق و آب به سینای مصر هم رسید!

  • انتشار: ۲۰ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17817

شماری از قبایل شهر عریش در سینای مصر اعلام کردند که ار شنبۀ آینده به نافرمانی مدنی محدود دست خواهند زد.

کمیتۀ مردمی عریش، دوشنبه، با صدور بیانیه ای اعلام کرد نخستین گام نافرمانی مدنی خودداری از پرداخت بل های برق و آب خواهد بود. این کمیته تاکید کرد، در گردهمایی 25 ام ماه جاری دربارۀ اقدامات بیشتر تصمیم گیری خواهد شد.

این اقدام پس از آن از سوی قبایل عریش اتخاذ شد که 10 تن از باشندگان این شهر در حملۀ ماه گذشتۀ نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. در حالی که وزارت داخله مصر اعلام کرد که این افراد تروریست بوده اند، خانواده های آنان تأکید کردند که این افراد در بازداشت نیروهای امنیتی بوده اند.

در پی این حادثه کمیتۀ مردمی عریش اعلام موجودیت کرد و تحقیقات شفاف دربارۀ کشته شدن این افراد را خواستار شد.

وزارت داخله مصر 13 ژانویۀ گذشته اعلام کرد 10 تن از «عناصر تروریست» را که در ترور پولیس های مصری در سینا دست داشته اند، به قتل رسانده است. عملیات نیروهای مصری پس از آن انجام شد که 8 نظامی مصری در کمین 20 عنصر مسلح در شهر عریش کشته شدند.