میلیون افغانی حیف و میل از بودجه دولت، نشان از تهی بودن شعار رئیس جمهور غنی می دهد+ اسناد

  • انتشار: ۹ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32676

ده ها سند افشا شده از حیف و میل پول های بیت المال توسط دولت، نشان از این می دهد که شعار مبارزه با فساد اداری و حمایت از بیت المال در مقابل اختلاس گران شعار پوچ رئیس جمهور اشرف غنی است. در اسناد افشا شده مشاهده می شود که هزینه های گزافی برای موارد جزئی به مصرف رسیده در حالیکه سربازان در سنگرهای نبرد علیه تروریستان بدون مواد غذایی و سلاح هر روزه جان می دهد.

در اسناد افشا شده از ارگان های نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی نشان می دهد که میلیون ها افغانی، صرف مواردی شده است که اهمیت چندانی ندارد، در حالیکه هر روزه اخباری در رسانه به نشر می رسد که سربازان ارتش و پلیس به دلیل نرسیدن نان و مواد غذایی، برای سیر کردن شکم خود، از مردم محل نان گدایی می کند.

در یکی از این اسناد افشا شده نشان می دهد که حکومت برای شیشیه های ضد گلوله برای قصر نمبر 1 و قصر گلخانه بیش از 100 میلیون افغانی را هزینه کرده است. این تنها بخشی از هزینه هایی است که توسط حکومت از حق مردم پرداخت می شود.

در سندی دیگری نیز بودجه هنگفت دیگری را در ارگانی به نام وزیر دولت در امور پارلمانی، حیف و میل شده است در حالیکه برای این بخش دولتی بودجه خاصی توسط قانون در نظر گرفته شده است.

همه اسناد افشا شده، نشان از این می دهد که شعار مبارزه با فساد آقای رئیس جمهور دروغی بیش نیست. دروغی که با دادگاه های نمایشی تعدادی محاکمه می شود، اما بازیگران اصلی و فاسدان هر روز قدرتمند تر می شود.

در موردی دیگر، چندی پیش نیز اسنادی به رسانه درز کرد که نشان می داد، رئیس جمهور غنی میلیون افغانی برای مصارف هزینه گلبدین حکمتیار در نظر گرفته است  بر پایه این اسناد، حکومت تنها ظرف دو ماه بیش از 27 میلیون افغانی را در اختیار حکمتیار قرار داده است.

این اسناد  نشان می دهد که نزدیک به 22 میلیون افغانی فقط مصارف دو ماهه حزب اسلامی شده که زیر نام حقوق و امتیازات (3.760.000 افغانی)، اجناس و خدمات (5.148.500 افغانی)، غذا (5000000  افغانی) و  ترمیمات و حفظ و مراقبت (8000000 افغانی) از بودجه عادی دفتر شورای امنیت ملی به حزب حکمتیار پرداخت شده است.

همچنین حکومت برای تامین امنیت حکمتیار جدا از سربازان عادی، 90 افسر را تعیین کرده که 5.5 میلیون افغانی از کود 91 ریاست جمهوری برای آنان در دو ماه پرداخت شده است.

در اوایل تابستان سال جاری نیز اخباری در رسانه به نشر رسیده که نشان می داد، رئیس جمهور غنی امتیازات زیادی از جمله بیش از 140 جریب زمین به شرکت الکوزی اهدا کرده است، گفته می شد قیمت این زمین بالغ بر230 میلیون دالر شد اما با بسیار اندک به وی سپرده است، البته آقای الکوزی یکی از حامیان رئیس جمهور اشرف غنی در کمپین های انتخاباتی بوده است.

افشای اسناد تأمین مالی حکمتیار از سوی ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی، واگذاری صد ها جریب زمین به شرکت الکوزی، و صد ها نوع آن، تنها یکی از موارد غیرعادلانه، عمیقا قومی و یکجانبه حکومت افغانستان را نشان می دهد و پرده از واقعیت های تلخی برمی دارد که بر مردم افغانستان تحمیل می شود.