میراث ترامپ برای افغانستان

  • انتشار: ۱ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 104871

ترامپ که فردا کاخ سفید را ترک می کند، میراثش برای افغانستان چیست؟

ملابرادر معاون امیرطالبان و رییس دفتر سیاسی این گروه در دفتر قطر ماه قبل در صحبت با شماری از طالبان در پاکستان گفت: «دیگران ماه ها انتظار می کشند تا با ترامپ رییس جمهور امریکا صحبت تیلفونی داشته باشند، اما ترامپ خودش برای من تیلفون می کند و نیم ساعت گپ می زند. این به خاطر جهاد و فداکاری شما است.»

یکی از میراثی که ترامپ برای افغانستان گذاشت، همین تصویری است که ملابرادر از خود و طالبان ارایه می کند.

ترامپ طالبان را از یک گروه انتحارگر دهشت افگن به یک گروه سیاسی مشروع و آزادیبخش و یک گروه نظامی فاتح و غالب تبدیل کرد که امروز به چیزی غیر از تصاحب کل قدرت سیاسی و نظامی در افغانستان به چیز دیگر قانع نمی شوند.

ترامپ اعتبار و مشروعیت دولتی را در افغانستان با این سیاستش لگد مال کرد که کشور او و کشورهای اروپایی و غربی ۱۹ سال برای شکل گیری این دولت جنگیدند و صد ها ملیارد دالر هزینه کردند.

محمد اکرام اندیشمند