مواد کیمیاوی مضر که انسان با آنها تماس مستقیم دارد

  • انتشار: ۲۱ جوزا ۱۳۹۸
  • سرویس: سلامت
  • شناسه مطلب: 63729

مواد موجود در عطرها کیمیاوی در تعداد کثیرى از استعمال کنندگان، باعث الرژی (حساسیت) گردیده و هم با آوردن تغییر در جریان خون مغز، باعث سردردی میگردد.

۱- زهرهای خوشبوی و صحت شما

 از اینکه پیامبر اسلام (ص)عطر را دوست داشت؛ مسلمانان زیاد قبل از رفتن به مسجد از عطر استفاده میکنند، ولی اکثراً بی خبر از آن اند که پیامبراکرم (ص) از عطرهای طبیعی چون مشک آهو استفاده میکرد و در آن وقت، عطرهای ساختگی امروزی وجود نداشت.

عطرهای طبیعی که بعضى شان از غدوات آهو، عرق و یا روغن های نباتات و یا برگ های گل ها میباشد، به صحت مفیداند.

چنانچه اثرات گلهای خوشبوی بر سلوک و روان انسانها مطالعه و ثابت گردیده که باعث خوشی، مثبت اندیشی، ابتکار و نشاط برای کار و فعالیت میگردد.

مشک طبیعی، بر علاوۀ خواص خوشی آورش، ضد میکروب بوده و یک مسکن خوب است.

عطرهای های طبیعی خیلی کم پیدا و قیمت بلند دارند؛ لذا در بازارها عطرهای موجود، اکثراً عطرهای ساخت لابراتوار هاهستند.

بعد از جنگ جهانی دوم الی حال، در حدود ۵٠٠٠٠ نوع مواد کیمیاوی در لابراتوارها تولید و مورد استفادۀ انسان ها قرار گرفته اند.

ازین جمله بیش از ٢٠٠٠ ماده کیمیاوی در ترکیب لوازمی اند که انسان، با آن تماس مستقیم دارد و این مواد شامل عطرها، کریم ها، شامپوها، کلون ها،  دی اودورینت ها، صابون ها وغیره میباشد.

در ١٩٨٩ انستیتیوت (N I O H) امریکا، ٢٨٩٣ نوع مواد کیمیاوی را که در ترکیب عطر ها شامل اند، امتحان کرد که ازین جمله ٨٨۴ نوع آن را برای صحت مضر دریافتند.

یکی ازین مواد که تقریباً در تمام عطرهای غیرطبیعی موجود است، به نام Phthalates  یاد میگردد.

این ماده را برای آن به عطر علاوه میکنند که عطر را خوبتر در هوا انتشار داده و بوی عطر، دوامدار باقی می ماند.

اکنون ثابت گردیده که این ماده (phthalates) سیستم هورمون های انسان را متاثر میسازد وممکن است که در بعضى اشخاص، باعث خرابی حجرات گرده ها، جگر و شش ها گردد وهم بر سیستم اعصاب و سیستم تناسلی انسان، اثرات منفی می گذارد.

علاوتاً محققین دریافته اند که مواد موجود در عطرها در تعداد کثیرى از استعمال کنندگان، باعث الرژی (حساسیت) گردیده و هم با آوردن تغییر در جریان خون مغز، باعث سردردی میگردد.

۲- مواد کیمیاوی مضر در بستر و ظروف

در پهلوی لوازم فوق الذکر، بستر هایی که از مواد غیرطبیعی ساخته می شوند، برای اینکه آتش آنها را نسوزاند، هفت نوع مواد کیمیاوی (fire retardants)به آن علاوه می کنند که اکثر شان به صحت مضر اند.

این مواد به صورت دوامدار فضای اطاق را آلوده ساخته و داخل شش ها میگردند.

ماده دیگری که ضررهای صحی آن به مادۀ Phthalates  شبیه وحتی خطرناکتر است، به نام Bisphenol A ( BPA) یاد میگردد.

به نوشته پژواک،این ماده در ترکیب یک نوع از پلاستیک ها میباشد که ظروف پلاستیکی غذای اطفال درآن شامل است و چنین ظروف از اکثر بازارهای ممالک غربی دور گردیده؛ اما در بازارهای افغانستان زیاد موجود بوده و استعمال می گردند.

یکی از اضرار صحی BPA کند ساختن انکشاف مغزی اطفال میباشد.

برای اینکه از خطرات صحی مواد کیمیاوی مضر موجود در لوازم فوق الذکر مصئون باشید، لطفاً توصیه های آتی را مراعات فرمایید:

۳- توصیه ها:

  1. در صورتیکه ضرورت داشته باشید که عطر را استعمال کنید، لطفاً از عطر های طبیعی که عرق یا روغن نباتات وغیره مواد طبیعی اند، استفاده نمایید.
  2. به عطرهای طبیعی نیز ممکن است مادۀ phthalates  علاوه شده باشد، لذا لازم است که عطر طبیعی خالص بوده ومواد کیمیاوی دیگر در آن نباشد.
  3. برعلاوۀ عطرها مواد دیگرى چون شامپو، صابون،  کریم های روی، کلون ها و غیره راکه استعمال میکنید، نیز باید عاری از مواد عطر ساختگی باشند.
  4. در Deodorant  ها (موادی که زیر قول(بغل) استعمال میگردد)، برعلاوۀ phthalates ، عنصر المونیم نیز موجود است که از طریق جلد جذب خون میگردد. این عنصر، اثرات منفی بر حافظۀ انسان دارد. لذا توصیه میگردد که deodorant  هایی استعمال گردند که در آن phthalates  و المونیم نباشد.
  5. بکوشید تا بر بستری بخوابید که در آن، مواد کیمیاوی فوق الذکر استعمال نشده باشد و همچنان داخل بستر روده (springs) های سیم (آهن) موجود نباشند. سیم های آهن مثل انتن رادیو، امواج برق داخل تعمیر را جذب نموده و صحت شما را متاثر می سازد. بهترین بستر آن است که در آن پخته، پشم گوسفند و یا شتر و غیره  مواد طبیعی که بصورت صحی پاک گردیده، جابجا شده باشد.
  6. آگاه ساختن مردم از اضرار صحی ظروف پلاستیکی (که BPA دارد) توسط وزارت محترم صحت عامه و موسسات دیگر صحی، برای وقایۀ صحت اطفال کشور ضروری میباشد.