مهمترین مباحث روزنامه های امروز کابل

  • انتشار: ۱۸ حمل ۱۳۹۴
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 3685
روزنامه های کابل

اعتراضات پیشه وران در کابل، خیمه تحصن برای رهایی سی مسافر ربوده شده و اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۱۸حمل کابل است.

کابل بی نان

روزنامه ۸‌صبح می نویسد که از یک سال به این طرف، افغانستان در رکورد اقتصادی به‌سر می‌برد و تجارت رونق ندارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

۸‌صبح نوشته ” این وضعیت، درآمد نانوایان و کسبه‌کاران را کم کرده و در چنین وضعیتی افزایش مالیات بر نانوایان و کسبه‌کاران هیچ توجیه منطقی ندارد.”

۸‌صبح افزوده درست است که کمک‌های جهانی کاهش چشم‌گیر یافته و دولت مکلف به تامین مصارف دستگاه حکومت از درآمدهای داخلی است اما طرح افزایش درآمد دولت، باید منطقی و همزمان با افزایش قدرت خرید مردم باشد و بر مبنای یک برنامه‌ریزی علمی اجرا شود.

روزنامه جامعه باز نیز از این اقدام وزارت مالیه به عنوان یک “سیاست اشتباه و نوعی زورگیری” یاد کرده است.

جامعه باز می نویسد که دولت افغانستان هنوز یک سیستم شفاف برای جمع آوری مالیات ندارد و نتوانسته از مالیاتی که جمع آوری می کند، به درستی استفاده کند.

جامعه باز افزوده که گرفتن پول در نبود ارائه خدمات لازم، توجیه‌پذیر نیست.

روزنامه آرمان ملی نیز به جنبه ای دیگر از قضیه پرداخته و از بی عدالتی در تعیین نرخ و کیفیت اجناس پیشه وران و نانوایان انتقاد کرده است.

آرمان ملی همچنان از فساد در سیستم جمع آوری مالیات نوشته و افزوده که بی عدالتی از هر طرفی که باشد غیرقابل قبول است.

آرمان ملی نوشته که افزایش مالیات مستقیما فشار را بر زندگی مردم وارد خواهد کرد زیرا دکانداران قیمت اجناس را افزایش خواهند داد.

افزایش اعتراضات مردمی

روزنامه افغانستان ضمن اشاره به اعتراضات پیشه وران در کابل، به آغاز تحصن شماری از شهروندان کابل برای رهایی سی مسافر ربوده شده پرداخته است.

افغانستان می نویسد که گسترش اعتراضات مدنی، بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم را نشان می دهد و اینکه آنها در مورد سرنوشت شان حساس هستند و نمی توانند بی تفاوت بمانند.

اما افغانستان از سکوت و بی توجهی دولت در پاسخ به این حرکت های مدنی انتقاد کرده و نوشته که با گذشت بیش از یک ماه از ربوده شدن سی مسافر تاکنون هیچ اثری از آنها نیست.

افغانستان نوشته که اگر دولت به اعتراضات مدنی مردم به درستی پاسخ ندهد مردم از این حرکت ها ناامید شده و به این نتیجه می رسند که دولتمردان تنها به فشارهای غیرقانونی پاسخگو هستند.

اصلاحات انتخاباتی در افغانستان

روزنامه اطلاعات روز می نویسد که با گذشت بیش از شش ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی هنوز اصلاحات انتخاباتی به عنوان پیش شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی، آغاز نشده است.

اطلاعات روز نوشته که تنها اقدام حکومت معرفی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است که با سوالات زیاد همراه است و “مغشوش و غیرقابل قبول” است.

اطلاعات روز افزوده که افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری گردیدند،هنوز هم در پست های ‌شان باقی‌ مانده ‌اند.

نویسنده سرمقاله روزنامه اطلاعات روز تاکید می کند که “بدون برکناری مسئولان بدنام کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز تا زمانی که روش‌ها، میکانیزم‌ها و قوانین ناقص در روند انتخابات اصلاح نشوند، برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول در افغانستان امکان‌ ناپذیر نیست.”

اطلاعات روز این اقدامات را برای دموکراسی در افغانستان حیاتی می خواند.