مهمات جنگی طالبان از کجا می آید؟

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 73804

راستی به این فکر کرده اید که قدرت نظامی طالبان، اسلحه، مهمات، موترهای زرهی، از کجا می آید؟ همه را پاکستان در اختیار آنها قرار میدهد؟ به یک سندی که روز ۱۰ جنوری ۲۰۲۰ در روزنامه هشت صبح انتشار یافته مراجعه کنید، بخشی از پاسخ خود را میابید.

بر اسان این سند تنها در یک ولایت، در ولایت هلمند ” در کمتر از دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش از ۱۲هزار جنگ‌افزار، یک‌هزار و ۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدها هزار مرمی و مهمات، ناپدید است.”

آیا همه آنها غرامت جنگی بودند که به دست طالبان افتاده یا برخی از آنها فروخته شده ؟ به هر صورت حالا اگر این ارقام را در تمام ولایاتی که طالبان حضور دارند و بارها تصاویر غنمیت های جنگیآنها را دیده ایم، به ارقام هلمند اضافه کنیم هم به یکی از منابع تسلیحاتی طالبان آشنا میشویم و هم خواهیم دانست که صدها میلیارد دالر کمک نظامی امریکا کجا شدند. همانطوریکه ارتش امریکا و کمپنی های خارجی با باج دادن به طالبان، بویژه برای انتقال مواد نفتی از پاکستان به افغانستان، آنها را تمویل کردند، همانگونه دولت فاسد و بیکاره و “نیروهای پر افتخار امنیتی” اینگونه در مسلح ساختن طالبان سهم گرفتند.

کریم پاکزاد