مهاجرین مقیم ایران هم به جنبش روشنایی پیوستند

  • انتشار: ۴ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 13186

طیف گسترده ای از مهاجرین مقیم ایران با صدور بیانیه ای به تصمیم تبعیض آمیز دولت مبنی بر تغییر مسیر خط برق ترکمنستان اعتراض کرده و از «جنبش روشنایی» اعلام حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری اطلس، متن بیانیه مهاجرین به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم
پیامبر اعظم(ص) فرمود: حکومت¬ها ممکن است با کفر دوام بیاورد ولی با ظلم و بی عدالتی هرگز دوام نخواهد آورد.

آنچه مردم افغانستان را در برابر سیاست¬های ظالمانه و خردستیز حلقات متعصب و تمامیت خواه در حکومت افغانستان به خیابان¬ها آورد و تغییر ناشیانة مسیر پروژة بین¬المللی انتقال برق ترکمنستان به پاکستان را به زبان مشترکی برای فریاد در برابر سیاست¬های تبعیض آمیز حاکمیت تبدیل کرد، تداوم جریانی سراسر بیداد و ستم در تاریخ این مرزوبوم است. «جنبش روشنایی» که اینک فراتر از مرزهای قومی، زبانی، دینی و سرزمینی، انسانهای آزاده و عدالت¬خواه را به خیابانهای شهرهای مختلف جهان کشانده؛ در واقع حرکت و جنبشی روشنگرانه در برابر تاریکی و تاریک اندیشی است. حرکت میلیونی که تمام توطئه‌ها و دسایس حلقات تبعیض اندیش در حکومت را خنثی کرده؛ هوشیاری، خرد سیاسی و ظرفیت شهروندی جامعه افغانستان را به اثبات رسانده است.

اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی شهروندان کشور حاکی از وحدت و انسجام سیاسی در میان تمامی اقشار و نیروهای عدالتخواه؛ اعم از نمایندگان شورای ملی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، انجمن‌های دانشجویی، حوزات علمیه، مساجد، مراکز آموزشی و نهادهای اکادمیک، تاجران و سایر اصناف جامعه است که قدرت مردم در تحقق تمام داعیه‌ها و مطالبات بر حق شهروندی را ضمانت و حکومت را در برابر این داعیه‌ها و مطالبات پاسخگو می سازد. مهاجرین افغانستانی مقیم شهر قم حمایت قاطع شان را از «جنبش روشنایی» و اعتراض شان را نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت وحدت ملی اعلام نموده و موارد ذیل را به عنوان مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات خویش اعلام می‌دارد:

1. از دولت افغانستان مجدانه می خواهیم که با اجرای پروژۀ ملی توتاپ از مسیر اصلی و مورد نظر مردم و کارشناسان شرکت بین المللی فیشنر به تبعیض و نابرابری در کشور پایان داده و زمینه های تحقق عدالت و انکشاف متوازن در تمام عرصه¬های علمی، فرهنگی، اداری و اقتصادی را برای همۀ اقوام کشور فراهم نماید. حکومت باید از اقدامات تفرقه افکنانه در میان اقوام و شهروندان با هم برادر کشور دست برداشته و بجای قرار گرفتن در برابر مردم با کشیدن دیوارهای آهنین میان خود و مردم، به تأمین مطالبات حق طلبانه و مشروع ساکنان مناطق مرکزی همت نموده و هزارجات را از محاصره و زندان مرکزی نجات دهد.

2. از جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی و دولتهای کمک کننده افغانستان می¬خواهیم که بر تطبیق پروژه های انکشافی و توسعه¬ای ملی و بین¬المللی افغانستان همانند پروژة توتاپ و امثال آن نظارت جدی نموده و دولت افغانستان را به اجرای عدالت و انکشاف متوازن بویژه در مناطق همیشه محروم هزاره جات، ملزم نمایند.

3. از احزاب و شخصیتهای سیاسی، علمی، فرهنگی و مؤثر در جریان عدالتخواهی و جنبش روشنایی می-خواهیم تحت هر شرایطی اتحاد و انسجام خود را تا تحقق خواسته¬های بر حق مردم حفظ و تقویت نمایند. زیرا پیروزی این جنبش تنها با اتحاد و همبستگی شخصیت¬ها و جریان¬های تأثیرگذار آن ممکن خواهد بود. به همین دلیل از آنان می¬خواهیم با گذشت از منافع شخصی، حزبی و هواهای نفسانی اجازه دهند طعم شیرین اتحاد و همدلی برای همیشه در کام ملت ما باقی بماند و جنبش روشنایی نقطه پایانی بر بخشی از محرومیت-های مناطق مرکزی باشد.

4. از عموم شهروندان و اقوام با هم برادر افغانستان می¬خواهیم ضمن حفظ اتحاد و همبستگی ملی، از جریان عدالت¬خواهی، صلح طلبی، مدنی¬گرایی و اجرای پروژه¬های انکشافی همانند توتاپ به گونه¬ای که منفعت سراسری و حداکثری برای همه اقوام و مناطق افغانستان دارد حمایت همه جانبه و قاطع نمایند، علم و آگاهی خود را نسبت به منافع ملی و سراسری مسیر اصلی توتاپ بالا ببرند تا تحت تأثیر دسیسه¬های نفاق-افکنانۀ حلقات فاشیستی در ارگ قرار نگیرند.

5. از نهادهای جامعه مدنی و شخصیتهای ملی¬اندیش کشور می¬خواهیم که همواره از حرکت¬های مدنی و عدالت خواهانه اقشار مختلف کشور حمایت نموده و برای حفظ وحدت، همبستگی ملی، برادری و برابری مردم افغانستان و نهادینه کردن اصول دموکراسی در کشور، تلاش روز افزون نمایند.

6. از نهادها و نیروهای امنیتی و سربازان شجاع و فداکار وطن بخاطر تلاشها و جان نثاری¬های بی¬دریغ شان در راه تأمین امنیت مراسم¬های ملی، مذهبی و مدنی شهروندان افغانستان تشکر و قدردانی می نماییم و به ارواح پاک شهدای وطن درود فرستاده، حمایت قاطع خود را از سربازان و نهادهای امنیتی اعلام نموده و از آنها می خواهیم که همواره استقلال و بی طرفی فکری و سیاسی خود را در قبال مسائل داخلی کشور حفظ نمایند و تحت تأثیر تعصبات و سیاست¬های فاشیستی و تفرقه¬افکنانه حلقات معلوم الحال و ستون پنجم دشمن، قرار نگیرند.

7. از حرکت های دموکراتیک و مدنی جنبش روشنایی و عدالت خواهی اعلام حمایت نموده و از تلاش آنها برای پیگیری جدی پروژه هایی که منفعت ملی و سراسری برای همه مردم و مناطق افغانستان دارد، تشکر و قدردانی می نماییم.

زنده باد افغانستان، پاینده باد روشن اندیشان، پیروز باد عدالت خواهان.

ستاد مردمی جنبش روشنایی- قم

تشکلهای علما و طلاب، دانشجویان، نهادهای فرهنگی، کارگران و عموم مهاجرین افغانستانی مقیم ایران