مهاجران افغانستانی در ایران می توانند از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند

  • انتشار: ۱۲ سرطان ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 44522

یک مقام ایرانی گفته است که اتباع افغانستان که دارای اسناد اقامتی قانونی در ایران هستند، می توانند از خدمات بیمه اجتماعی استفاده کنند.

احمدرضا خزاعی مدیر کل اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی ایران گفته است که، اتباع افغانستانی که بصورت قانونی در ایران زندگی می کنند، می توانند همانند اتباع ایرانی از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند.

آقای خزاعی گفته است، طبق ماده 5 قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که اتباع خارجی با مجوز کار، باید تحت پوشش قرار گیرند که این یک قانون مترقی است و همان پوششی که برای ایرانیان دارد، برای اتباع خارجی نیز دارد .

این مقام ایرانی گفته است که اتباع خارجی مجاز از ابتدای شروع به کار، حق برخورداری از خدمات و تعهدات تامین اجتماعی را دارند و هیچ فرقی بین اتباع خارجی و ایرانی در کشور جهت برخورداری از خدمات تامین اجتماعی وجود ندارد و آنان با داشتن پروانه یا کارت کار و فعالیت در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان موظف به ارسال لیست آنان و پرداخت حق بیمه مربوطه هستند.

وی گفته است اتباع افغانستانی که دارای کارت آمایش و گذرنامه هستند می توانند از این خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

احمدرضا خزاعی با بیان این که در حال حاضر ٩٧٠ هزار نفر  از اتباع بیگانه در کشور در شرایط سنی کار قرار دارند، گفت: در حال حاضر از این تعداد ٣٦ هزار نفر تحت پوشش بیمه ای این سازمان هستند.

این در حالیست که پیش از این بیمه اتباع مهاجر افغانستانی نمی توانست از بیمه تامین اجتماعی در ایران استفاده کند.

گفته می شود هم اکنون بیش از 2 میلیون تن از مهاجران افغانستانی در ایران ساکن هستند که تعداد زیادی از آنها فاقد اسناد اقامتی اند.

در سال های اخیر دولت ایران به فرزندان آن عده از مهاجران افغان که سند اقامتی ندارند، اجازه تحصیل در مکاتب را داده است.