منت مفت دولت امارات

  • انتشار: ۷ حمل ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 81924
ویروس کرونا

وزارت صحت عامه نزدیک به دو هفته پیش اعلام کرد که امارات متحده عربی، ۵٠ هزار کیت تشخیص کرونا کوئید ١٩ به افغانستان کمک می کند. سرنوشت این کمک روشن نشد و تست کرونا تنها در کابل آنهم به صورت محدود و زمانبر انجام می شود.

حالا در مورد این کمک اعلام شده دولت امارات، دو شایعه وجود دارد.

١- امارات، فریبکاری کرده و به جای کیت تشخیص کرونا کوئید ١٩، کیت تشخیص سارس را داده که آن ویروس هم از خانواده ویروس های کرونای گروه بیتا است اما بیش از ده سال پیش رواج یافت و برچیده شد و کیت تشخیصیه آن به کار کوئید ١٩ نمی آید.

٢- دولت امارات، پول خریداری این مقدار کیت تشخیص کرونا را داده اما هیات خریداری حکومت افغانستان به اشتباه به جای کیت تشخیص کرونا کوئید ١٩، کیت تشخیص کرونا سارس را خریداری کرده است.

شجاع محسنی