منافع علیای ملی دروغ بزرگ!

  • انتشار: ۶ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 46654

در این روزها اظهارنظر و بحث پیرامون استعفا به شدت داغ شده است. استعفا دهنده/دهندگان و پذیرنده/پذیرندگان نیز با ادبیات ویژه و تفاخرهای مضحک تلاش دارند که افتضاح سیاسی و بی کفایتی خود را در لابلای آن بپوشانند، و بدین سبب هرکدام برای فریب مردم، مدعیاتی مردم پسند می‌تراشند؛ از جمله تاکید بر منافع علیای ملی.

حقیقت غیرقابل تردید این است که این استعفاها و کنار رفتن‌ها و یا قبولی آن و کنارآمدن‌ها هیچ ربطی به منافع ملی و بهبود اوضاع کشور و احساس وطن دوستی ندارد. شالوده این رفتارها و جابجایی ها در تداوم بازی کثیف و ضدمردمی و بیگانه پروری است که از بیرون دیکته گردیده و عناصر داخلی مجری آن هستند.

آنچه قطعی به نظر می رسد این است که این مسایل بیش از آن که بر محور منافع علیا و مطالبات مردمی باشد، بیشتر برای مدیریت دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری، تداوم غصب حاکمیت و در نهایت کنترل و مهار وضعیت آشفته کنونی در ازهم فروپاشی نهایی قدرت غصب شده، و برائت یافتن عوامل و دست اندرکاران اصلی آن رونما گردیده  است.

مردم افغانستان همانگونه در سال‌های گذشته پیامدهای بازی کثیف سیاست‌گران ضدملی را متحمل شده اند، تا زمانی که یک آگاهی ملی و اراده واقعی بوجود نیاید و تبارز نکند محکوم به ادامه تحمل این پیامدها  و بسا وحشتناک تر و فاجعه آمیزتر از گذشته خواهند بود.

شکور اخلاقی