ملت همیشه جارچی!

  • انتشار: ۵ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96157

تا زمانیکه این خصلت همه چیز جار زدن آنهم در فضای مجازی را در خودتان کم نکنید،این قتال سر دسترخوانهایتان خواهد بود.
آنقدر که شما مردم،اتفاقات خوب و موفقیت های جوانان یا سفر رفتن هایتان را به مناطق تفریحی افغانستان جار می زنید، مردم دیگر این خاک، کمتر به آنها می پردازد.
آنقدر که شما همدیگر را به باد نقد و انتقاد می گیرید، اقوام دیگر ، اینکار را نمی کنند.

دقیقن از زمانیکه تحلیل هایتان در نقد فاطمیون بشکل گسترده صورت گرفت و خودزنی می کردید، انتقاد به شما حتی اگر مخالف فاطمیون بودید؛ بعنوان عوامل ایران رنگ گرفت درحالیکه فرزندان خودشان هم به گروه های طالب و داعش پیوسته بودند ولی شما یک خط،در نقد و یا عتاب این مسالهء پیوستن بچه های قوم شان به طالب از قلم های سران شان نخواندید، در حالیکه می دانستند ولی هیچوقت علنی فریاد نکردند. و هیچکسی هم از هیچ قوم دیگری جرات نکرد در پارلمان اتهام بزند؛ شما هم از عوامل پاکستان و عربستان هستید به این دلایل…

ولی متاسفانه برعکس آنها، شما خودتان سند می دهید و اگر سند هم نباشد برای همدیگر سند می سازید.
لذا سر پیکان اتهام و قتال فقط به سمت شما می رود چراکه افشاگر داشته ها و نداشته های خودتان هستید.
تا زمانی که صدای موفقیت های نوجوانان خود را در عرصه های آموزشی بلند نکرده بودید، آموزشگاه ها از تیر رس انتحاری به دور بود. تا زمانیکه نسبت به جوانان ورزشکاری که امنیت تکایا را گرفته بودند دعا و ثنایتان فضای مجازی را پر نکرده بود، ورزشگاه ها مصون بود.
تا زمانیکه تصاویر سفرهای تفریحی تان را نشر نکرده بودید راه ها حداقل امن تر از سابق بود.
تا زمانیکه شما از مسئولین قوم خود در حکومت با کوچک شماری انتقاد نکرده بودید،اینان هم جرات جسارت به نماینده گان شما را سرنمازهای جماعت و تریبون پارلمان نداشتند.
والا کجا بی احترامی و انتقاد از طرف اقوام دیگر به علما و به نفرهای شان در حکومت را با این گستردگی دیده اید؟
آری؛ یاد بگیرید جار نزنید، امنیت نسل شما در سکوت تان است.هرچه شما قوی تر شوید و رشد و بالندگی فکری در بین نوجوانان، جوانان و مردم افزایش بیابد و صفحات رسانه های دنیا را با تصویر موفقیت های تان پر کنید؛ برخی احساس خطر می کنند، حس ناامنی از اینکه نسل شما قدرت را بگیرد، بند بند وجودشان را می لرزاند و برای همین هر روز برایتان نقشه سفره خون را ترسیم می کنند.

دکتر بتول سید حیدری