مقام های محلی در ننگرهار از بازداشت بلال پاچا و برادرانش خبر دادند

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 47378

به گزارش خبرگزاری اطلس،مقام های محلی ننگرهار خبر داده اند که نیروهای امنیتی بلال پاچا و دوبرادرش را که برخی مردم شینواری دیروز در برابر آنان اعتراض کردند و هدف انفجار مرگبار قرار گرفتند، بازداشت کرده اند اما بربنیاد برخی گزارش ها بلال پاچا از دوماه پیش در قید بوده و برادرانش اکنون بازداشت شده اند.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی این ولایت، گفته است که نیروهای سرحدی به رهبری فرمانده شان، به محل رویداد در ولسوالی اچین رفته اند و فرمانده پولیس محلی بنام بلال پاچا را همراه با دو برادرش بازداشت کرده اند.

خانواده های قربانیان حمله دیروز در ولسوالی مومند دره ننگرهار و برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت با انتقاد از کم کاری نهادهای امنیتی در تامین امنیت راه پیمایی ها، افزوده اند که آنان راه پیمایی دیروز در ولسوالی مومند دره را برضد یک فرمانده نیروی محلی ولسوالی اچین بنام بلال پاچا و افرادش ، راه اندازی کرده بودند.

به گفته این معترضان، بلال پاچا در کشتن شماری از مردم شینواری و غضب زمین و کارهای غیرقانونی دست دارد اما برخی گفته اند که این موضوع به اختلاف های قومی و نفوذ داعش در منطقه نیز ربط دارد.

سخنگوی والی ننگرهار به خبرنگار محلی تلویزیون یک شمار کشته شده های انفجار میان معترضان را ۶۸ تن و شمار زخمیان این رخداد را ۱۶۵ گفته است اما عبیدالله شینواری معاون شورای ولایت این ولایت شمار کشته ها و زخمیان را در کل ۳۰۰ تن گفته اند.

پولیس محلی زیر اداره وزارت داخله بخاطر حفظ مناطق محلی شان درکنار نیروهای دولتی، حمایت می شوند که به گونه از افراد محل تشکیل می شوند.

این نیروهای محلی در گذشته نیز، در برخی موارد به رفتارهای غیرقانونی متهم شده اند.

گزارشی از تقی الله تقی