مقامات در ریاست اجرایی: قانون ثبت احوال نفوسی که به تصویب شورای ملی رسیده بود فعلا پابرجاست

  • انتشار: ۳۰ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 15759

مسئولان در ریاست اجرایی کشور در مورد تغییرات در قانون ثبت احوال و نفوس می گویند؛ قانونی که تلاش هایی برای تغییر وارد کردن در این قانون انجام گرفته بود اما قانونی که چندی پیش از سوی شورای ملی تصویب و به توشیح رئیس جمهور رسیده بود تاکنون پابرجاست.

مسئولان ریاست اجرایی کشور در صحبت با روزنامه ماندگار می‌گویند، تلاش‌هایی که برای وارد کردن تغییرات در قانون ثبت احوال نفوس صورت گرفته بود به نتیجه نرسیده است و بحث روی این قانون برای چند روز معطل شده است.

این در حال است که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحۀ فیسبوکش نگاشته بود که در هفته‌های اخیر قانون انتخابات و قانون ثبت احوال نفوس در کابینه تایید شده است.

اما، حشمت رادفر مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی می‌گوید: قانون ثبت احوال نفوس که چند پیش از طرف شورای ملی تصویب و رییس جمهور آن را توشیح کرده بود تا حال پا بر جاست و تغییردر آن وارد نشده است.

به گفتۀ مشاور مطبوعاتی ریاست اجرایی، بحث‌های که روی قانون ثبت احوال نفوس صورت گرفته تاهنور به نتیجه‌یی نرسیده است.

آقای رادفر افزود که تلاش‌های برای آوردن تغییرات در قانون ثبت احوال نفوس صورت گرفته بود؛ اما تغییری در این قانون ایجاد نشده است و قانون توشیح شده تا هنوز پا برجاست، هرگاه تغییرات در قانون ثبت احوال نفوس ایجاد شود و رسماً ابلاغ شود در برابر آن موضوع خود را اعلام می‌کنیم چون تا هنوز گفت‌وگوها در این مورد نهایی نشده است.

آقای رادفر افزود که بیشتر تلاش‌ها بر این است که قانون تصویب شده از طرف مجلس نمایند‌گان که رییس جمهور آن را توشیح کرده است، باید عملی شود.

او گفت: مسأله تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به کمیسیون سه نفری واگذار شده بود که تا هنوز کار کمیسیون آنچنانی که باید به پیش نرفته است.

قانون ثبت احوال نفوس در ۵ فصل و ۳۹ ماده با حذف نام اقوام و افغان در شناس‌نامه‌های برقی در ۲۵ سرطان سال ۱۳۹۲ از سوی شورای ملی به تصویب رسید و چند سال بعد در اولین روزها کاری دولت وحدت ملی به تصویب رسید و در جریده رسمی چاپ شد اما هنوز عملی نشده است.