معصوم استانکزی چگونه از پارلمان رای اعتماد گرفت؟

  • انتشار: ۱ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 13947

گزارش ها حاکی از آنست که استانکزی با برنامه ریزی وکلای مجلس نمایندگان را دعوت کرده و حدود 10 هزار دالر به هرکدام آنها داده است که در نتیجه مهمانی وی روز دوشنبه 31 جوزای 95 با رای تایید 161 نماینده بعنوان رییس امنیت ملی انتخاب شد.

حتی یکی از نماینده های پارلمان در صفحه فیسبوکی اش نوشته است: “بعضی ازوکلاازپول های گزافی که خرج رای دهی امروزشده بودسخن می گفتند.ارقامی به گوشم می رسید:هفت هزار،ده هزار،نه صدهزار…

جالب این است که تعدادزیادی ازوکلای شمال وشمال شرق شوق زده ترازبقیه بودند،شایدحق نمکی راادامی کردند،یاقول وقراری را،-همان هایی که چندماه پیش سازمخالف می زدندوازوفاداری به اصول خویش سخن می گفتند.”

این در حالی است که استانکزی یکبار پیش از این از سوی نمایندگان در مجلس رد صلاحیت شده بود.