معترضان جنبش رستاخیز خواهان محاکمه رهبران حکومت وحدت ملی هستند

  • انتشار: ۵ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 27266

تعدادی از شهروندان کابل،  با برگزاری راهپیمایی اعتراضی تحت عنوان جنبش رستاخیز ضمن انتقاد از وضعیت فعلی کشور خواهان استعفاء و به دادگاه کشانیدن رهبران حکومت وحدت ملی شدند.

جنبش رستاخیز که پس از حادثه تروریستی خونبار چهاراهی زنبق در کابل شکل گرفتهٰ خواهان برکناری مقامات ارشد امنیتی توسط حکومت است.

رهبران این جنبش در تظاهرات خود سران حکومت وحدت ملی را به بی تفاوتی در مقابل خون شهدای خوادث تروریستی و نیز انجام جنایات ضد بشری در خصوص تظاهرکنندگان متهم کرده اند.

حاضران در این تظاهرات با سردادت شعارهایی از نمایندگان پارلمان خواستند که بر اساس ماده 69 قانون اساسی سران حکومت را از وطیفه سبکدوش نمایند.

به اعتقاد تظاهراکنندگانٰ رهبران حکومت وحدت ملی در تامین امنیت و حقوق شهروندان ناکام هستند و شایستگی خود برای اداره کشور را از دست داده اند.

پس از انفجار مرگبار چهارراهی زنبق این سومین بار است که رستاخیز تغییر به جاده ها می آیند و بر  خواست های خود تاکید می کنند.

به گفته ی جنبش رستاخیز تغییر بی توجهی حکومت به خواست های مردمی این جنبش سبب شده تا آنان خواست های شان را به نهاد های حقوق بشری و سازمان ملل برسانند.

شرکت کنندگان این راهپیمایی اعتراضی هشدار داده‌اند که اگر خواست‌های آنها برآورده نشود، به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.