معاون مقام ولایت سمنگان: نیروهای امنیتی هرگز علیه مقام های محلی این ولایت اقدام نمی کند

  • انتشار: ۳۰ دلو ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 37286

ضیا الدین ضیا معاون مقام ولایت سمنگان می گوید که نیروهای امنیتی هرگز علیه مقامات در این ولایت اقدام نمی کنند. وی ضمن حمایت از عبدالکریم خدام می گوید که یک حلقه خاص در ارگ می خواهد سرنوشت همه کشور را در دست بگیرد.

ضیأ الدین ضیأ، معاون مقام ولایت سمنگان، می گوید که از تصمیم عبدالکریم خدام، والی برکنار شدۀ آن ولایت، پشتیبانی می کند، و در کسی این توان را نمی بیند که در برابر ملت سمنگان از نیرو کار گیرد.

معاون مقام ولایت سمنگان در گفتگو با صدای امریکا ارگ را متهم به سرپیچی از فیصله هایی کرد که حکومت وحدت ملی بر بنیاد آن ایجاد شده است، و افزود که ارگ ریاست جمهوری، یک جانبه اقدام می کند و گویا سرنوشت همۀ کشور را، یک حلقۀ خاص در داخل ارگ می خواهد به دست گیرد.

آقای ضیأ اظهار اطمینان کرد که نیرو های امنیتی هرگز علیه مقامات محلی در سمنگان وارد اقدام نخواهند شد، و نیز گفت: «آن توان را من در افغانستان نمی بینم که علیه ملت سمنگان کسی از نیرو استفاده کند و یا ملت سمنگان را کسی با زور نیزه سرکوب کند و افراد خاص خود را در اینجا بیارند و جاگزین کنند.»

عبدالکریم خدام والی ولایت سمنگان که به تازگی از سوی رئیس جمهور از مقامش برکنار شده است، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که از مقامش کنار نمی رود. اداره مستقل ارگان های محلی با انتشار بیانیه ای ۵ والی را از مقام هایشان تبدیل و تغییر کرده بود. که یکی از آنها آقای خدام است.

این اقدام والی سمنگان در حالی صورت می‌گیرد که عطامحمد نور والی پیشین بلخ نیز تاکنون در برابر حکم برکناری‌اش مقاومت کرده است. حکم برکناری آقای نور نزدیک به دو ماه پیش از سوی ریاست‌جمهوری امضا شد. اما تاکنون آقای نور از مقامش کنار نرفته است.