معاون سخنگوی رئیس جمهور: شهروندان کشور در انتخاب شغل آزادند

  • انتشار: ۱۳ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 39048

در واکنش به گزارش نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد کشور، در مورد گماشتن خبرنگاران منتقد در پست دولتی از سوی حکومت، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است، شهروندان کشور در انتخاب شغل آزاد بوده و نیاز به اجازه دفتر نی ندارند.

نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان روز گذشته در گزارشی با اطلس پرس, گفت که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی ۵۰ خبرنگار منتقد را به بست‌های دولتی گماشته است.

نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی ۵۰ خبرنگار منتقد را به بست‌های دولتی نهاده اند.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته است ” دفتر نی قبلا ادعاها و اتهاماتی را به دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نسبت داده بود، اما تابحال سندی را ارایه نکرده است. امروز نیز در یک اعلامیه اظهار نگرانی کرده است. همکاران دفتر نی امیدوارم قانون را به دقت مطالعه کرده باشند که شهروندان کشور در انتخاب شغل آزاد بوده و نیاز به اجازه دفتر نی ندارند.”

آقای مرتضوی در حالی در زمینه یافته‌های نهاد نی واکنش نشان می‌دهد که روزگاری خود او نیز یکی از خبرنگاران منتقد حکومت بود و نزدیک به دو سال است که در دفتر ریاست جمهوری به عنوان معاون سخنگوی و اکنون به عنوان سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده و یکی از طرفداران سرسخت حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود.