معاون اول مجلس نمایندگان: در انتخابات آینده دو میلیون کارت تقلبی رای به نفع رئیس جمهور غنی استفاده می شود

  • انتشار: ۲۹ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 32215

یک عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات می گوید؛ با توجه به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر استفاده از کارت های رای دهی قبلی، در انتخابات از کارت های تقلبی به نفع رئیس جمهور استفاده خواهد شد.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان، در نشست عمومی این مجلس گفت که رییس جمهور با صدور حکمی کمیسیونی را متشکل از چهار نفر در بخش تدارکات و تجهیزات پروسۀ انتخابات ایجاد کرده که مداخلۀ صریح است. وی می‌گوید کمیسیون مستقل انتخابات وابسته به رییس جمهور است و مستقل نیست.

معاون مجلس نمایند‌گان گفت “کمیسیون انتخابات مستقل نیست، بل وابسته به رییس جمهور افغانستان است و چیزی که فرمایش می‌دهد، به همان شکل رفتار می‌کند”.

او با اشاره به فیصلۀ کمیسیون انتخابات مبنی بر استفاده از کارت‌های رای‌دهی پیشین در انتخابات آینده، گفت که باز از همان ۲۰ میلیون کارت‌های تقلبی که برای اشرف غنی جور شده بود، از یک یا دو میلیون آن استفاده خواهد شد.

همایون گفت، ایمیلی را دریافت کرده که در آن گفته شده نمایند‌گانی که علیه کمیسیون انتخابات هستند باید سرکوب شوند.

این در حالی‌ست که اخیرا یک‌بار دیگر سروصداها، انتقادها و اعتراض‌هایی نسبت به چگونه‌گی عمل‌کرد کمیسیون مستقل انتخابات بالا گرفته‌است.

در همین حال امروز گزارشی به نشر رسید که رئیس جمهور اشرف غنی، امام محمد وریماج رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را از مقامش برکنار کرده است.