معاش سالانه صدراعظم جرمنی چند ملیون افغانی است؟

  • انتشار: ۱ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 66983

بنابر اعلام رسانه های جرمنی درآمد سالانه انگیلامیرکل صدراعظم جرمنی ۳۰ ملیون افغانی می باشد.

به نقل از پارتال Germania.one، انگیلامیرکل، صدراعظم جرمنی ماهانه ۱۹,۷۹ هزار یورو ‌‌درآمد دارد که از آن جمله ۱۷,۷ هزار یورو معاش رسمی وی می باشد.

افزون بر این، خانم مرکل هر ماه حدود ۴,۷ هزار یورو برای مصارف رسمی (خرج دسترخوان) و حدود ۲,۳ هزار بورو به حیث عضو مجلس پارلمان جرمنی دریافت می کند.

با این حال، درآمد سالانه صدراعظم جرمنی ۳۳۳ هزار یورو (تقریبا ۳۰ ملیون افغانی) می باشد.