مشاور اداره توزیع شناسنامه های برقی: توزیع این شناسنامه ها با درج قومیت و ملیت آغاز خواهد شد

  • انتشار: ۱۰ عقرب ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 32737

اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایند‌گان هیچ اثری بر کار این اداره نخواهد گذاشت، و این اداره طبق فرمان تقنینی رئیس جمهور توزیع این شناسنامه ها را آغاز خواهد کرد. در فرمان تقنینی رئیس جمهور قومیت و واژه افغان درج باید در این شناسنامه ها درج شود.

مشاور اداره توزیع شناسنامه‌های برقی می‌گوید که این اداره در قسمت فنی آماده توزیع شناسنامه‌های برقی است و کار شان را بر بنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور به پیش می‌برند.

در شناس‌نامه‌های برقی که قرار است توزیع شوند اطلاعات درباره قوم و ملیت گنجانیده شده‌اند.

اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی یک سال است که تنها در بخش فنی برای آماده سازی شناس‌نامه‌های برقی کار کرده است.

اکنون این اداره می‌گوید که رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایند‌گان مانع کار آنان نخواهد شد.

روح الله احمدزی، مشاور ارشد و سخنگوی اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی، گفت: «ما کار خود را براساس قانونی که در جریده رسمی چاپ شده و به ما رسیده است ادامه می‌دهیم.»

چند روز پیش مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور را مبنی بر تعدیل موادی از قانون ثبت احوال و نفوس رد کردو

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد شده است و هیچ اداره‎یی به شمول رییس جمهور حق ندارد که آن را عملی سازد.»