مسلمانان هند سکوت سازمان ملل در برابر جنایات آل خلیفه را محکوم کردند

  • انتشار: ۱۲ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 25105
مسلمانان روزه دار هندی بعد ازظهر پنجشنبه با تجمع در نزدیکی دفتر سازمان ملل در دهلی نو، سکوت این سازمان در برابر جنایات رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.

تجمع کنندگان که تصاویر شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را در دست داشتند شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر سعودی و آل خلیفه سردادند.

تجمع کنندگان در پایان در بیانیه ای با اشاره به جنایات نظامیان آل خلیفه علیه مردم بی دفاع بحرین از سازمان ملل خواستند که به سکوت خود در برابر خشونت ها ی آل خلیفه پایان دهد.

در بخش دیگری ازاین بیانیه اضافه شده است، رژیم آل خلیفه به طور گسترده سرکوب مخالفان را آغاز کرده است.

تجمع کنندگان هندی در ادامه این بیانیه تصریح کردند حاکمان خود کامه آل خلیفه برای ساکت کردن مخالفان، بازداشت، شکنجه و لغو تابعیت را در دستور کار خود قرار داده است.

مسلمانان هندی در ادامه این بیانیه از رژیم آل خلیفه خواستند که از شکنجه، خشونت و فعالیت های فرقه گرایانه دست بردارد.

در ادامه این بیانیه اضافه شده است عربستان سعودی، آمریکا و برخی از کشورهای دیگر در جنایات آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین مشارکت دارند.

تجمع کنندگان در پایان نسخه ای از بیانیه خود را به دفتر سازمان ملل در دهلی نو تحویل دادند.

عیسی احمد قاسم بَحرانی، معروف به شیخ عیسی قاسم عالم برجسته شیعه و رهبر شیعیان بحرین و رهبر معنوی خیزش بحرین (2011-2012) است که دادگاه بحرین در 31 اردیبهشت سالجاری وی را به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم کرد.

نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه سه شنبه هفته گذشته با حمله به طرفداران شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در منطقه الدراز پنج نفر را شهید و بیش از 200 تن را زخمی کردند که حال 8 نفر آنها وخیم گزارش شده است.