مسلمانان جهان بیدارشوند

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 99658

خبرگزاری های معتبرجهان ازسفرنخست وزیرسفاک، کودک کش وتروریست اسراییل به عربستان سعودی ( سرزمین وحی ونزول قران) خبرمی دهند.

نتانیاهو نخست وزیراسرایل دراین سفربارهبران سعودی به مذاکره وگفت وگو پیرامون مسایل دنیای اسلام ومنطقه پر اخته گویی به توافق های نیز دست یافته است.

این درحالیست که رژیم صهیونیستی همزمان مصروف بمباران وکشتاربی رحمانه مردم‌مظلوم‌وبی گناه فلسطین و درحال ویران کردن وتخریب خانه های آنان و غصب سرزمین های بیشتروشهرک سازی درسرزمین های اشغال شده است .

آیاوقت ان نرسیده است که مسلمین جهان ازشاهزاده های عیاش ودین فروش سعودی بپرسند براساس کدام مجوز دینی وعرفی ، اجازه سفربه نتانیاهو، داده وباقاتل واشغالگر قبله اول مسلمانان طرح دوستی ریخته و مسجدالاقصی قبله اول مسلمین وفلسطین رامعامله می کنند؟.

تحلیل گران سیاسی این عمل سران سعودی راتوهین به امت اسلامی وخنجری برقلب مردم مظلوم فلسطین دانسته وبراین باورنداگرمسلمانان جهان واکنش جدی درمقابل معامله گری حاکمان سعودی بارژیم صهیونستی نشان ندهند، اندک اندک اسراییل جای پای درکنارکعبه ومدینه منوره پیداکرده ودرنهایت کعبه وقبله کنونی مسلمانان رانیزبه اشغال خوددرخواهدآورد.

پس برمسلمانان ا ست که تا دیر نشده ، به پاخواسته وجلو این توطئه شوم صهیونیستی
سعودی رابگیرند.ان تنصرواالله ینصرکم!

سید جواد موسوی شیخمیرانی

سازمان ملل: بیش از یک میلیارد دالر کمک به افغانستان در اختیار طالبان قرار نگرفته است

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟