مرحوم استاد عرفانی؛ شخصیت جهادی و فرهنگی

  • انتشار: ۲۹ میزان ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهفرهنگ و هنر
  • شناسه مطلب: 95858

شاید کمتر کسی از مجاهدین و مقاومت گران کابل و بامیان و غزنه درک کرده بودند که جهاد و مقاومت، تنها این نیست که تفنگ بر شانه گیرند و در سنگرها مستقر باشند… بلکه نوشتن کتاب و تاسیس مراکز فرهنگی می تواند جهاد ماندگاری باشد برای آنهایی که سالهای بعد به دنیا می آیند تا از ثمره جهاد قلمی و فرهنگی استفاده کنند؛ استاد عرفانی، به هردو بعد جهاد می اندیشید و آن مرحوم هم چنان که در سنگر جهاد بود از جهاد توسط قلم نیز غافل نشد و تا حدی فرصت داشت کتاب نوشت و مدرسه و کتابخانه تاسیس کرد و در دوران جدید نیز ثابت کرد که سینه اش از کینه های حزبی و عقده های جناحی پاک است و به راحتی و بدون تکلف در جلسات شورای علما به ریاست آیت الله محسنی شرکت می کرد و معاونت این شورا را نیز به عهده گرفت.

مسلم و هویداست که چه بسیار بودند و هستند شخصیت های جهادی که کوچکترین صدقه جاریه از خودشان برجا نگذاشته اند و با رفتن شان از این دنیا، اسم و رسم شان شاید به ندرت گرفته می شود. مرحوم استاد عرفانی که کتابخانه و مراکز فرهنگی تاسیس کرد و کتابها نوشت و به نسبت عشق و علاقه ای که نسبت به معنویات داشت، نامش ماندگار تاریخ شد.

سال روز آن مرحوم را گرامی داشته و از خداوند علو درجات برای آن مرحوم از دربار خدای لایزال خواستارم.

علی ظفر یوسفی