مرتضوی از زاویهء دیدی دیگر

  • انتشار: ۱۱ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 65324
شاه حسین مرتضوی

ارگ ریاست جمهوری سخنگویان مختلف و متعدد را پشت سرگذاشته، اما هیچکدام از این سخنگویان باندازه مرتضوی در محور توجه رسانه ها و مردم نبوده است، مرتضوی در روزنامه هشت صبح نیز بانی تحول بود در زمانی مدیرمسئولی وی این روزنامه درخور توجه همگان و دارای اعتباری قابل توجه بود!

آنچه که باعث اینهمه توجه مردم به مرتضوی میشود چیست؟
من فکر میکنم مرتضوی از هرچیزی به کارش متعهد است و در راستای منافع و اهداف کاری اش تلاش می ورزد وی برخلاف اکثر سیاسیون کشور به یک مسیر و خط متعهد و مقید است و براساس همین تعهد عمل میکند بذله گویی های وی نیز یکی از عوامل است او گاهی با نیشتر کنایه ها جان منتقدین و مخالفین را خارش میداد!
درمقابل هجمهء انتقادات تند که تا حد توهین و فحاشی تند و تیز بودند صبور بود و حتی سرش را از این بابت نمیخاراند!

گاهی باید از دوستان منتقد پرسید که اگر شما در پست و چوکی وی بودید چه میکردید او سخنگوی یک سیستم بود و الزامآ وظیفه وی بود تا اهداف، سیاست ها و پالیسی های حکومت را توجیه کند!

اگر بحث این باشد که کار کردن در این سیستم را زیر سوال ببرند و کار کردن در آنجا را درست نمیدانند باز هم صدها تن دیگر هستند چون مرتضوی که در این سیستم کار میکنند و کار کردن بمعنای تصدیق و تایید سیستم لذا تنها مورد پرسش قرار دادن مرتضوی و نقد وی منطقی نیست.

بحث سیستم جدای از مبحث افراد است، افراد چنانچه مرتضوی بود علی القاعده باید متعهد به وظایف خود باشند و در حد توان تلاش ورزند که کار خود را درست به انجام برسانند.

بسیارند سیاسیونی که نه تعهدی به سخن و وظیفه خود دارند و نه استقامتی به اهداف خود و نه صداقتی به مردم!
آنچه که مرتضوی داشت وی به سخن و وظیفه خود تعهد داشت، اهداف خود را با استقامت و پایداری دنبال میکرد و در مقابل مردم صادق بود، صادق به این معنا که از موضع حکومت بنا به وظیفه خود صادقانه و مردانه دفاع میکرد!

مرتضوی در هر پست و مقامی موفق است!

نویسنده: علیرضایی