مخالفت معاون رئیس جمهور با طرح رئیس جمهور در مورد تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه

  • انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 15162

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه را در شرایط  فعلی از لحاظ حقوقی، تخنیکی، عملی در صورت نهایى شدن این طرح، مشکلات زیاد در انتخابات به میان مى آید.

کابینۀ دولت افغانستان دو روز قبل، با تاکید بر” تک کرسی” در حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه، طرح اصلاح شدۀ قانون انتخابات را در پرنسیب تایید کرد.

تا حال در انتخابات ریاست جمهورى، تمام افغانستان یک حوزۀ انتخاباتى بوده و در انتخابات پارلمانی، هر ولایت یک حوزۀ انتخاباتى مى باشد.

اما به اساس سیستم تک کرسى، هر ولایت به اساس نفوس به حوزه هاى انتخاباتى تقسیم مى شود و مردم هرحوزه، به شخص حوزۀ مربوطه راى می دهد.

سرور دانش معاون ریاست جمهوری میگوید که این طرح با همه مزایا و خوبی هایی که دارد، عملی شدن آن در شرایط و اوضاع فعلی کشور از لحاظ حقوقی، تخنیکی و تطبیقی با چالش ها مواجه است.

در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی معاونت ریاست جمهوری گفته شده است، دلیل تأخیر عدم توشیح این طرح این بوده که در باره مسایل مهمی توافق نهایی حاصل نشده و از آن جمله مسأله حوزه های انتخاباتی است.

در این رابطه یکی از پیشنهادها طرح حوزه های انتخاباتی تک کرسی است. این طرح با همه مزایا و خوبی هایی که دارد، به نظر این جانب در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و تخنیکی و هم از نگاه عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است و در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.

مشکلات و کاستی های حقوقی و تخنیکی حوزه های تک کرسی را در فرصت دیگر با تفصیل بیشتر با شما و همه کسانی که جریان اصلاحات انتخاباتی و قانون انتخابات را تعقیب می کنند در میان خواهم گذاشت.

معاون دوم ریاست جمهوری، با ابراز اینکه طرح “تک کرسی” با مشکلات و کاستی های حقوقی و تخنیکی مواجه است، علاوه کرده که مشکلات دیگر حوزه های “تک کرسی” را در فرصت دیگر با تفصیل بیشتر در میان مى گذارد.

گفتنی است که کابینه دولت، معاون دوم ریاست‌جمهوری را موظف کرد تا قانون فوق را طبق تذکر جلسه و پیشنهادات ارائه شده، تصحیح و نهائی کند.