مخالفت مجلس سنا با طرح ایجاد «حکومت سرپرست»

  • انتشار: ۲۴ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 61362

مجلس سنا طرح ایجاد حکومت سرپرست از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده و آن را از منافع شخصی نامزدان دانست.

شماری از سناتوران در مجلس سنا، عواقب ایجاد حکومت سرپرست در کشور را خطرناک خوانده و می‌گویند که از یک سو تهدید طالبان تشدید شده و از سوی دیگر نامزدان قصداً زمینه سقوط نظام موجود را فراهم می‌کنند.

این سناتوران تاکید کردند که درخواست ایجاد حکومت موقت از سوی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری بیشتر از آن که به منافع ملی باشد به منافع شخصی خود آنان است و نامزدان باید از منافع شخصی خود در برابر منافع ملی بگذرند.

به نقل از جمهور؛ فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا با بیان اینکه این طرح را رد میکند خطاب به نامزدان ریاست جمهوری و با اشاره به طرز دید طالبان، گفت: «حضور ما و شما را کسی در این کشور نمی‌پذیرد، بازهم طرفدار حکومت سرپرست هستید و برگزاری انتخابات شفاف با اداره چنین حکومتی را بهانه قرار داده، می‌خواهید از این طریق به اهداف تان برسید.»

سناتوران تاکید کردند که هیچ ضمانتی وجود ندارد که حکومت سرپرست بتواند زمینه برگزاری انتخابات شفاف را فراهم سازد و در آن صورت کشور با خطر سقوط مواجه خواهد شد.

این درحالی است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امروز (۲۴ ثور) با صدور یک اعلامیه مشترک خواهان ایجاد حکومت سرپرست پس از پایان کار حکومت وحدت ملی شدند.