مخالفت ضیاء الحق امرخیل با تغییر نظام از متمرکز به غیر متمرکز

  • انتشار: ۲ حوت ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 18435

ضیاء الحق امرخیل رئیس انجمن ثبات ملى، ضمن انتقاد بر برخى کارکردهاى حکومت و مخالفت با نظام غيرمتمرکز، گفت که نظام غیر متمرکز به نفع افغانستان نیست و باعث تقویت جنگ سالاران می شود.

ضیاءالحق امرخیل رییس انجمن ثبات ملی، امروز در نشست خبری درکابل گفت که در این اواخر برخی حلقات و افراد، در حالى خواستار تغییر نظام از ریاستی به غیر متمرکز شده اند که نظام غيرمتمرکز، نه تنها به نفع افغانستان نيست، بلکه آب انداختن به آسیاب دشمن و ایستادشدن در مقابل قانون است.

او بدون گرفتن نام کسى افزود که هنوز هم جنگسالاران در برخی نقاط کشورحاکم هستند و بخاطر بقای شان سرو صدا به راه انداخته اند، که این سرو صدا ها جز اینکه باعث بی ثباتی در کشور شود هیچ منفعتی را در پی داشته نمى تواند.

به گفته امرخیل در شرایط کنونی که جنگ از سوی استخبارات منطقه بر افغانستان تحمیل شده، تغییر نظام ریاستی به نظام غیر متمرکز، جز بی ثباتی و تباهی افغانستان چیزی دیگری در پى داشته نمى تواند.

امرخیل گفت که تجربه و جنایات انسانی که در سال هاى ۱۹۹۰ در کشور به اساس نظام غیر متمرکز بر مردم شده، هنوز مردم آنرا به خاطر دارند و هیچ وقت مردم نظام غیر متمرکز را نمی خواهند .

رییس انجمن ثبات ملی افغانستان افزود کسانی که به اشاره خارجی ها می خواهند نظام را تغییر بدهند و اقوام را جدا نمایند؛ در حقیقت این کار آنها به پیش بردن اجندای خارجی ها است و هیچ گاه آنها نمی توانند از مردم نمایندگی کنند.

این در حالی است که محمدیونس قانونی عضو شورای حراست و ثبات گفته است که تمرکز قدرت، به بی ثباتی سیاسی دامن می زند و تا زمانی که نظام پارلمانی ایجاد نشود، مشکل افغانستان حل نمی شود.

پس از گفتگوها در بارۀ تغییر نظام کشور از سوی برخی چهره‌های سیاسی کشور، عبدالله عبدالله رییس اجرايى حکومت وحدت ملى اظهار داشت که این گفتگوها مجاز و قانونی هستند؛ اما تصمیم نهایی را نمایندگان مردم خواهند گرفت.