مخالفان غنی، منتظر بی پولی باشند

  • انتشار: ۵ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 105190

وزارت مالیه، یک وزارت کلیدی است.
اشرف غنی در پنج سال گذشته، هر زمان که اراده میکرد وزرای متمرد و حتی رییس اجراییه را مجازات کند، در اولین اقدام، از اجرای معاشات و بودجه اداره مربوطه جلوگیری میکرد.

وزارت مالیه، ماموریت دارد تا بودجه جاری هر اداره را مطابق قانون و در موعد مقرر به حساب آن نهاد واریز کند و اداره ای که برای اجرای پروژه ها و رفع نیازمندیهای خود، پول به حسابش نیاید، عملا بی خاصیت است.

از این رو، وزارت مالیه همواره برای آدمی چون غنی اهمیت داشت.
اکلیل حکیمی دقیقا به همین منظور از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر مالیه معرفی‌شد و مادامی که او در وزارت مالیه بود، هیچ فرد یا نهادی، توان مخالفت با غنی را نداشت.

فریز شدن دارایی های شخصیت های سیاسی مخالف با غنی هم غالبا از طریق وزارت مالیه صورت می‌گرفت و عطا محمد نور، از جمله کسانی بود که چره های وزارت مالیه، سخت او را زخمی کرده بود.

با این حساب، روزی که عبدالهادی ارغندیوال به عنوان وزیر مالیه معرفی شد، برای من کمی عجیب و غیر قابل باور بود.

ارغندیوال، آدم قاطعی است که به لحاظ شخصیتی، توان تمرد از اوامر و نواهی وقت و بی وقت و قانونی و غیر قانونی غنی را دارد. او، از نظر سیاسی نیز همسویی چندانی با غنی نداشت/ندارد و‌ طبیعی بود که در اعمال فشارهای غنی بر افراد و جریان های سیاسی، غنی را همراهی نمی کرد.
ارغندیوال، احتمالا علاقمند بود تا وزارت مالیه را در مسیر تخصصی کاری آن هدایت کند و مطابق با لوایح و طرزالعمل های استاندارد آن وزارت، عمل نماید.

امروز، ارغندیوال مشخصا به دلیل سرپیچی از دستورات غنی و هماهنگ نبودن با رییس جمهور، از وزارت مالیه کنار گذاشته شد.

هماهنگ نبودن یا رییس جمهور، معنایش این نیست که جناب وزیر، وزارت را طبق پلان کاری آن پیش نبرده و در کار تخصصی خود ناکام بوده، بلکه در واقع به این معناست که این وزارت را به عنوان یک ابزار کنترل در اختیار غنی قرار نداده است.

اقدام غنی در برکناری ارغندیوال، علاوه بر اینکه تسویه حساب با مخالفین درونی اش در حکومت به حساب می آید، به این معنیست که او کماکان، تصمیم دارد از وزرات مالیه به عنوان ابزار اعمال فشار بر نهاد ها، افراد و سازمان های مختلف استفاده کند.

اشرف غنی برای تحت فشار دادن افراد متمرد، به نازدانه حرف گوش کنی همچون اکلیل حکیمی در وزارت مالیه نیاز دارد نه آدم مستقلی همچون ارغندیوال.

سید احمد موسوی مبلغ