محور مقاومت موقعیت هژمونی ابرقدرتهای پوشالی را به چالش می‌کشد

  • انتشار: ۲۳ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 77476

همگرایی و بنیان‌های نوپای مقاومت گذشته، ابر قدرتها را به چالش کشید؛ اما واگرایی امروز افکار بلند گذشته را در چهار دیواری مرزهای جغرافیایی حبس و نابود می نماید؛ تا عرصه برای تحلیلگران متحجر و پیروان خود خوانده باز شود؛ تحلیلگران و پیروان دروغینی که با سخنان روشنفکر مآبانه ملتهای همسو را به تکه‌های نامتجانس تبدیل و زمینه‌های امید را برای به چالش کشیده شده‌ها فراهم می‌نمایند؛ کسانی که دانسته یا ندانسته و با نهایت وقاحت سنگ محبت را به سینه زده و با محدود نمودن افکار شخصیت‌های فرامرزی بدترین ظلمها را روا می دارند.

اما بدانند که دیگر این تلاشهای مرموزانه ره به جایی نخواهد برد و امروز محور مقاومت بیش از هر زمانی دارد به اصل گذشته خود بر می‌گردد و دارد مثل گذشته بلکه بیشتر از آن موقعیت هژمونی ابرقدرتهای پوشالی را به چالش می‌کشد.

دیگر خینه و حنای دروغین شعار مبارزه با تروریسم جلادان رنگی ندارد و جنایات اخیرشان در حق جوامع اسلامی بیش از پیش رسوایشان نمود و باری دیگر برای نسل امروزی ما فهماند که گذشتگان بیدارمان درست فهمیده‌بودند و مبارزاتشان در موقعیت‌های فراتر از مرزهای جغرافیایی خودشان دقیق و حساب شده بود. این ماییم که برخی مان تا هنوز از همسویی جبهات دشمنان غفلت ورزیده با ژست روشنفکری و ادای این‌که ما را با دیگران چکار؟ خود را سرم گرم نگهداشته گول می‌زنیم. حال آنکه دشمنان از این اداها عبور نموده متحدانه عمل می‌کنند تا همه چیز را ببلعند.

محمد امین احسانی