محموله 15 هزار تنی گندم اهدایی هند به کابل رسید

  • انتشار: ۲۳ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 35528

محموله 15 هزار تنی گندم اهدایی هند از طریق بندر چابهار به نیمروز و امروز بعد از مدت دو ماه به کابل رسید. این نخستین محموله کمکی کشور هندوستان است که از طریق بندر چابهار به کابل می رسد.

این محموله ۶۴۰ کانتینری ۱۵ هزار تن گندم را شامل می‌شود که در هفتم عقرب سال روان از بندر کاندلای هند بارگیری شد تا برای بار اول، نخستین محمولۀ کمکی هند از راه بندر چابهار به افغانستان فرستاده شود.

سرپرست سفارت هند در کابل،‌ پس از رسیدن این محموله به کابل، این اقدام را یکی از خوش‌ترین روزها در روابط افغانستان و هند توصیف کرد و گفت که انتقال این محموله به کابل، یکی از والاترین روابطی است که هندوستان با افغانستان دارد.

سرپرست سفارت هندوستان در کابل همچنان تاکید کرد که انتقال این محموله گندم به افغانستان، بخشی از وعدۀ داده شده هند به افغانستان است که در سال ۲۰۰۲ داده بود. بربنیاد این وعده، هند باید ۱.۱ میلیون تن گندم را به افغانستان بفرستد.

این محموله ۱۵ هزار تنی گندم، بربنیاد همکاری‌های راهبردی که میان افغانستان، ایران و هند توافق شده است از راه بندر چابهار به افغانستان انتقال داده شده است.

هدف از این هم‌کاری، دور زدن پاکستان و نیز دسترسی هند به بازار افغانستان و آسیای میانه و نزدیک ساختن افغانستان به دریای هند گفته شده است. قرار است گندم‌های کمک شده‌ی هند در هفت ولایت افغانستان ذخیره گردد.