محمود کرزی: بررسی شهرک عینو مینه نباید شکل سیاسی به خود بگیرد

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 33709

محمود کرزی برادر حامد کرزی که شهرک عینو مینه در قندهار را ساخته است در مورد حکم رئیس جمهور غنی برای بررسی این پروژه می گوید؛ حکومت حق بازرسی پروژه ها را دارد اما نگران است که این بررسی شکل سیاسی به خود نگیرد.

محمود کرزى رئیس کمپنی افکو در قندهار می گوید، حکومت حق دارد که پروژۀ عینو مینه را بررسی کنند؛ اما این کار  نباید شکل سیاسی داشته باشد.

محمود کرزی می گوید که رئیس جمهور چنین حکم را صادر نکرده که گویا در پروژۀ عینومینه کم وکاست قانونی موجود است، پس باید آنرا بررسی شود.

به گفتۀ وی، پروژۀ عینو مینه هیچ نوع کم وکاستی قانونی ندارد و آنها به هیئت اعزامی از کابل نه تنها همکاری کرده؛ بلکه از آن استقبال کرده اند.

به گفتۀ کرزی، این حق حکومت است که پروژۀ عینو مینه را بررسی کند؛ اما آنها این نگرانی را دارند که این کار شکل سیاسی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: “پروژه های ملی باید قربانی سیاست نشود، عینو مینه یک پروژۀ عام المنفعه است که بیشتر سرمایه گذاری در آن از سوی مردم صورت گرفته، شهرک عصری و معیاری در سطح کشور می باشد.”

اشارۀ کرزی به منازعات اخیر سیاسی بوده که گویا انتقام آن از عینو مینه گرفته نشود که به باور وی، عواقب خوب نخواهد داشت.

عینو مینه در شرق شهر قندهار در کنار شاهراه کابل- قندهار اعمار گردیده است.