«محمد هارون چخانسوری» سرپرست وزارت امور خارجه شد

  • انتشار: ۲ دلو ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 75200

اشرف غنی در حکمی «محمد هارون چخانسوری» را به عنوان معاون سیاسی وزارت امور خارجه و تا زمان تعیین وزیر جدید به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد.

در حکم اشرف غنی آمده است: معین سیاسی وزارت امور خارجه علاوه بر وظایف اساسی خویش، مسئولیت رهبری روند اصلاحات را به عهده دارد.

رئیس جمهورافزوده است: معین سیاسی وزارت خارجه مکلف است به منظور تامین اصلاحات همه جانبه، بهبود کیفیت کاری و به وجود آمدن اداره موثر و مسلکی موارد ذیل را تطبیق نماید:

• تحلیل وضعیت فعلی، تعیین معیارهای کفایت و ارزیابی تمام کارمندان به اساس معیارات تعیین شده.

• بازنگری مقررات، طرزالعمل‌ها و لوایح وزارت به منظور افزایش تاثیر اداره و نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی و توسعه و ایجاد سیستم‌های الکترونیکی.

• راه اندازی امتحان لسان‌های بین المللی و امتحانات اختصاصی (افغانستان شناسی؛ دانش سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان) برای کارمندان آن وزارت.

• بازنگری تشکیل وزارت بر اساس نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرن ۲۱.

• شناسایی ظرفیت‌ها بر اساس تخصص، مهارت و تجربه به منظور تطبیق اهداف مشخص پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان.

• معینان وزرات مکلفند غرض تطبیق مواد مندرج این حکم با معین سیاسی همکاری همه جانبه نمایند.

محمد هارون چخانسوری پیش از این در سمت های ریاست دفتر رئیس جمهور و سخنگوی رئیس جمهور فعالیت داشته و همچنین در اداره امور ریاست جمهوری، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزرات زراعت، مالداری و آبیاری، وزارت صحت عامه و بانک جهانی نیز مشغول به کار بوده است.

قابل ذکر است که صلاح الدین ربانی، سرپرست اسبق وزارت خارجه در تاریخ   ۱ عقرب استعفا کرد. پس از آن، ادریس زمان، معاون سیاسی وزارت خارجه به عنوان سرپرست این وزاتخانه تعیین شد و اکنون ریاست جمهوری محمد هارون چخانسوری را در این سمت معرفی کرده است.