محصول همیشه از جنس بذر است!

  • انتشار: ۲۱ عقرب ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 134252

محصول تفکر قومی، عقب‌ماندگی و فقر است. خلاصی از چنگال عقب‌ماندگی و فقر، در گروی عبور از تفکر قومی است. تا این تفکر حاکم و غالب باشد، هیچ سیستم و مکانیسم حکومتی جواب نمی‌دهد. از درون تفکر پشتون‌گرایی، تاجیک‌گرایی، هزاره‌گرایی، ازبک‌گرایی و هر گرایی دیگر، جز اوهام چیزی در نمی‌آید و نتیجه‌ای جز فقر و گرسنگی ندارد.

باورهای قومی در افغانستان، همه‌ی اندیشه‌های سیاسی و روش‌های حکومتی را ناکار کرده‌است‌. از کمونیسم تنها خشونت تحویل داد، از دموکراسی تنها فساد ارائه کرد و از اسلام درندگی، دزدی، گرسنگی و ستم‌گری لجام‌گسیخته به‌نمایش گذاشته‌است. پس قاعده تفکر قومی را باید به‌هم‌زد و آن را دفن نمود. در عوض، برای حقوق‌بشر، حقوق‌شهروندی، آزادی‌های فردی و کرامت انسانی باید مبارزه کرد؛ برای شایسته‌سالاری، عدالت، حاکمیت قانون و در نهایت نقش‌آفرینی اراده‌ ملت، اهتمام ورزید و گامی به‌جلو‌ گذاشت.

نمی‌شود به افکار پوسیده چسبید؛ اما انتظار صلح، شکوفایی، توسعه، رفاه و آرامش داشت. محصول همیشه از جنس بذر است.

سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟