مجلس نمایندگان طرح بودجه سال آینده را تایید کرد

  • انتشار: ۱۰ جدی ۱۳۹۷
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 51804

 مجلس نمایندگان، امروز (۱۰ جدی) طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۸ را با اکثریت آرا تایید کرد.

مجموع بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیشبینی شده است که از میان، ۲۷۵ میلیارد آن برای بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد آن برای بودجه انکشافی اختصاص یافته است.

گفتنی است که مجموع بودجه سال جاری ۳۷۷ میلیارد افغانی است که شامل ۲۶۶ میلیارد بودجه عادی و ۱۱۰ میلیارد افغانی بودجه انکشافی بود که با این حساب، بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۱۲ درصد افزایش یافته است.