مجلس سنا طرح قانون تابعیت و تشکیل وزارت صلح را تایید کرد

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 73235

کمیسیون‌های امور دفاعی و امور تقنین در نشست امروز مجلس سنا طرح‌های قانون تابعیت افغانستان و تشکیل وزارت دولت در امور صلح را به نشست عمومی این مجلس ارائه کردند که هر دو طرح با اکثریت آرا تایید شدند.

در ابتدای نشست امروز سنا، کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی طرح قانون تابعیت افغانستان را ارائه کرد.

بر بنیاد ماده هشتم این طرح قانون، رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور نمی‌توانند دو تابعیته باشد. همچنین افراد دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در صفوف نهادهای امنیتی کار کنند.

اما؛ کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا، وزرا را از این طرح استثنا قرار داد و گفت که در این مورد باید بر بنیاد قانون اساسی عمل شود. قانون اساسی در این مورد گفته که مجلس نمایندگان صلاحیت تایید و یا رد صلاحیت نامزد وزرای دو تابعیته را دارد.

همچنین، طرح تشکیل وزارت دولت در امور صلح که از سوی کمیسیون امور تقنین ارائه شد بدون بحث و بررسی از سوی رییس مجلس به رای گیری گذاشته شد و مورد تایید سناتوران قرار گرفت.

فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت که کمیسیون تقنین و سایر کمیسیون‌های مجلس این طرح را تایید کرده و دیگر نیازی نیست که در نشست عمومی نیز روی آن بحث شود.

این طرح که طی فرمانی تقنینی رییس جمهور هم نافذ شده، در مورد تشکیل وزارت دولت در امور صلح به داخل سه ماده ترتیب شده است.