ما چگونه مردمی هستیم؟

  • انتشار: ۳۰ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: پارلمان
  • شناسه مطلب: 62035

در گستره تاریخ و درمیان ملت ها تنها کسانی هستیم که ذلت و خواری، بدنامی و بدفرهنگی ، انحطاط و بداخلاقی را با پرداختن تاوان سنگین و هزینه بسیار و با افتخار به هرآنچه شرم انسانیت است خریداریم!

کسانی هستیم که به قیمت نابودی زندگی خود و ویرانی سرزمین خود و سقوط از مرحله انسانیت؛ در پی آنیم که خواست و غرض غیرمنطقی و برتری جویانه خود را به کرسی بنشانیم!

ما کسانی هستیم که در مدت زمان سیصدساله خود هرگز برای حل مشکل خود راه حل منطقی را نپذیرفته و همیشه در بدل آن از زور و توحش استفاده کرده ایم! هرگز نخواسته ایم که برای بهتر زیستن و انسان بودن و دست یابی به همزیستی مسالمت آمیز، واقعیت ها را بپذیریم!

این نابسامانی، ذلت ، خواری، توحش و گرگ شدن همدیگر را نسبت دادن مطلق به بحران چهل ساله و دست اندازی های بیرونی فقط یک توجیه ناموجه و فرار از چهره و طینت منفور خود ماست!

ما برای نجات از این وضعیت دردناک و رهایی از توحش، قبل از مسلمان بودن و دموکرات و کمونیست بودن و ملی بودن ؛ به ” انسان شناسی” خود شک کنیم که آیا ” انسان” هستیم و ذره ای از خرد و عقل ابتدایی “انسان” در ما وجود دارد؟!

شکور اخلاقی