ما در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگیر جنگ هستیم

  • انتشار: ۹ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100034
افغانستان

امریکا نصف کمک هایش به افغانستان را مشروط به پیشرفت ( بخوانید امتیاز دهى و کوتاه آمدن ) در میز مذاکرات دوحه کرده. این مورد، ادامه روند تضعیف نظام مبتنى بر قانون اساسى در بعد اقتصادى آن توسط خارجى ها است.
کاهش نیروها بخش اول اعمال فشار در زمینه نظامى بود.

ما عملا در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگیر جنگ هستیم و در هر دو جبهه با فرسایش و عقب نشینى روبرو شده ایم. کسانى که در ٢٠ سال گذشته، در راس نظام مالى افغانستان ( مدیریت کلان مالى کشور در ارگ، وزارت مالیه و بانک مرکزى ) قرار گرفتند، بخشى از برنامه نفوذ کشورهاى خارجى و پاکستانى ها بودند و بایستى محاکمه و بازخواست شوند زیرا آنان نتوانستند نظام کارآمد مالیاتى و گمرکى را حاکم سازند و مانع تقویت زیرساخت هاى مالى کشور شدند. چگونه با گذشت ٢٠ سال، نظم مالیاتى و گمرکى این کشور، تامین نشده و در حالى که که حجم اقتصاد کشور بزرگتر شده، هنوز صرفا کمتر از یک سوم بودجه عادى کشور از همه درآمدهاى دولت، تامین مى شود؟

سیستم جمع آورى عواید طالبان به مراتب شفاف تر و کارآمد تر از دولت است. طالبان همه این کار را توسط یک کمیسیون مالى انجام مى دهند اما یک بوروکراسى پیچیده و بزرگ مالى دولتى متشکل از چند وزارت با قدرت اجرایى در ٢٠ سال نتوانسته است تغییر مثبت در میزان درآمد دولت وارد کند.

فساد در کمک هاى خارجى و پول هاى رانت که از راس تا ذیل حکومت گران در آن شامل هستند، ممکن است سازمان یافته نباشد اما فساد در نظام مالى کشور، کاملا سازمان یافته و مبتنى بر نفوذ است و جنبه تهدید امنیت ملى دارد.

شجاع محسنی